přeskočit k navigaci »

Úvod > Historická encyklopedie > Archeologický výzkum

Archeologický výzkum

Až donedávna převládal v historické literatuře názor, že nejstarším kostelem v Chebu byl sv. Jan Křtitel na Jánském náměstí (Rimpl 1933, 37; Tietz-Strödel, 1992, 593). Na základě poznatků z novějších archeologických výzkumů můžeme upřesnit genezi kostelů ve městě.

 
 
 
 
 

Literatura:

 • Beck, G., 1990: Friedrich I. Barbarossa zum 800. Todestag. Gelnhausen
 • Boháč, J., 1999: Cheb – město. Historicko-turistický průvodce. Domažlice
 • Gradl, H., 1886 ME: Das Egerland. Heimatkunde des Ober-Eger-Gebietes. VI. Abtheilung: Monumenta Egrana. Eger
 • Grueber, B., 1864: Die Kaiserburg zu Eger und die an dieses Bauwerk sich anschliessenden Denkmale. Prag-Leipzig
 • Hejna, A., 1966: Archeologie v historickém areálu města Chebu. In: Památková péče 26, 161-167. Praha
 • Hejna, A., 1967: Archeologický výzkum a počátky sídlištního vývoje Chebu a Chebska. In: PA LVIII, 169-271. Praha
 • Holý, V., 1968: Připojení Chebska k německé říši, in: Minulostí západočeského kraje 6, 223-252. Plzeň
 • Huss, K., 1820: Chronik der Stadt Eger. Rkp. Zámek Kynžvart, opis K. Siegla v SOkA Cheb
 • Chmelíková, J., 2000: Osudy chebských Židů. Cheb
 • Jonas, J. E., 1912: Bericht über die Ausgrabungsarbeiten auf der Kaiserburg zu Eger im Jahre 1911. In: Jahrbuch d. Kunsthist. Inst. d. K. k. Zentralkommission für Denkmalpflege, Heft I-IV, Wien
 • Kováč, P., 2010: Úsvit renesance, 97-115. Praha
 • Líbal, D. a kol., 1973: Cheb, soubor bývalého kláštera františkánů a klarisek. SHP, nepublikovaný rukopis.
 • Lutovský, M., 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha
 • Mencl, V., 1978: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Plzeň
 • Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha
 • Pröckl, V., 1845: Eger und das Egerland. Historisch, statistisch und topographisch dargestellt. Geschichte der Stadt Eger und des Egerlandes. Prag und Eger
 • Rimpl, H., 1933: Eger. Die städtebauliche Entwicklung einer deutschen Stadt. Berlin
 • Schürer, O., 1934: Die Kaiserpfalz Eger. Halle
 • Siegl, K., 1931: Eger und das Egerland im Wandel der Zeiten. Eger
 • Skružný, L., 1991: Keramické dýmníky zvané „kochy“, „kozuby“, „krby“, „krbečky“ a „sopouchy“ v ikonografickém materiálu Chebského muzea v Chebu a ve sbírkových fondech českých a moravských muzeí. In: AH 16, 305-321. Brno
 • Sokol, J., 1965: Vznik a vývoj chebského plánu. In: Památková péče 25, 105-113. Praha
 • Šamánková, E., 1974: Cheb. Praha
 • Šebesta, P., 1989: Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu. AH 14, 123-130. Brno
 • Šebesta, P., 1989a: Výzkumy v Čechách 1986-1987 (BZO). Praha
 • Šebesta, P. 2009: Hygiena ve středověkém Chebu. AH 34, 815-823. Brno
 • Šimek, E., 1955: Chebsko - dnešní nejzápadnější slovanské území - v staré době. Brno.
 • Tietz-Strödel, M., 1992: Die städtebauliche Entwicklung der Stadt Eger vom 12. bis ins 20. Jahrhundert. In: Kunst in Eger (Schreiner, L. ed.) 67-612. München-Wien
 • Třeštík, D., 1994: Křest českých knížat roku 845 a christianizace Slovanů. In: ČČH 92, 423-459. Praha
 • Třeštík, D. 1997: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). Praha
 • Turek, R., 1950: Slovanské osídlení Chebska. In: OP XIV, 401-440. Praha

 

Autor:

 • PhDr. Pavel Šebesta, Májová 55, 350 02 Cheb,
 • e-mail: sebestovi@cbox.cz

 
 
 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.