přeskočit k navigaci »

Kamenný dům

 
 

V listině krále Filipa z roku 1203 je poprvé uveden Kamenný dům waldsassenských cisterciáků „… dilecti nostri Monachi in Waltsahsen apud ciuitatem nostro egram domum quandam habuerunt...“ (Gradl 1886 ME 119). Tato grangie kláštera, založeného 1133 Děpoldem III. z Vohburgu, musela vzniknout ještě ve 12. století a nejspíš k ní patřila i tržní osada, jejíž pozůstatky byly zjištěny při zemních pracích v roce 1988 až za vnějším městským příkopem ve Valdštejnově ulici. Zatímco první zmínka hovoří o domě u města, druhá z roku 1215 o domě ve městě „Preterea predicis fratribus domum suam in Egra…“ (Gradl 1886 ME 134). Pro většinu historiků jsou dokladem o době uzavření obvodu městského opevnění (Rimpl 1933, 48). Tento klášterní dvůr s vlastní kaplí byl mnohokrát přestavován a jako církevní stavba se nezachoval. Při výzkumu v jeho dvorním traktu v roce 2001 a 2002 byly nalezeny dvě studně a jedna odpadní jímka. Zásyp jedné studně obsahoval kromě keramiky ze 13. století také dýmník sloužící k odvádění kouře nad loučemi, jaký známe ještě z etnografického materiálu 19. století (Skružný 1998). (Obr. 15)

 

Obrázky

Obr.15 Cheb, Kamenný dům. Dýmník ze 13. st. z jímky č. 1-2001. Foto P. Šebesta.

Obr.15 Cheb, Kamenný dům. Dýmník ze 13. st. z jímky č. 1-2001. Foto P. Šebesta.

 
 
 
 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.