přeskočit k navigaci »

Prameny a literatura

Digitální reprodukce archiválií použité v Interaktivní encyklopedii města Chebu jsou reprodukcemi archiválií uložených ve Státním okresním archivu Cheb a Krajském muzeu Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje a jako takové podléhají pravidlům zpřístupňování archiválií, stanoveným v §34 a následujícím zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Archiválie, jejich repliky nebo kopie z nich mohou poskytnout výlučně výše uvedené organizace, kterým byly svěřeny do péče.

Archivní prameny

Periodika

 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1893, 23.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1910, 40.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1911, 41.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1912, 42.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1913, 43.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1914, 44.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1924, 54.
 • Kalender für das Egerland. Eger: Wenk & Thoma, 1912, 2.

Tištěné prameny a literatura

 • BERAN, Petr a VÍT, Jaroslav. Historie a současnost podnikání na Chebsku a Ašsku. 1. vyd. Žehušice: Městské knihy, 2006, 143 s. ISBN 80-86699-38-2.
 • BOHÁČ, Jaromír. Cheb – Město: Historicko-turistický průvodce č. 11. = Cheb/Eger – Stadt. Historisch-touristischer Führer Nr. 11. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 1999, 240 s. ISBN 80-86125-08-4.
 • BOHÁČ, Jaromír. Chebský hrad. Cheb: Chebské muzeum, 1978, 12 s.
 • ČERNÝ, Zbyněk, HALLA, Karel a KNETLOVÁ, Hana. Que procedit: Historie pěší zóny v Chebu = Geschichte der Fussgängerzone in Eger. 1. vyd. Cheb: Město Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu, 2010, 172 s. ISBN 978-80-254-8576-7.
 • ČERNÝ, Zbyněk. Cheb v době secese (1898-1914): 31. leden - 7. květen 2006, Krajské muzeum Cheb = Eger in der Zeit der Sezession (1898-1914): 31. Januar bis 7. Mai 2006, Regionalmuseum Eger. 1. vyd. Cheb: Krajské muzeum, 2006, 135 s. ISBN 80-85018-54-3.
 • ČERNÝ, Zbyněk. Valdštejnská tradice v městě Chebu. In: ČERNÝ, Zbyněk, DOSTÁL, Tomáš a KOUDELKOVÁ, Alena. Vzestup a pád "proradné šelmy": Albrecht z Valdštejna a Cheb = Der Aufstieg und Fall der "perfiden Bestie": Albrecht von Wallenstein und Eger. 1. vyd. Cheb: Krajské muzeum Karlovarského kraje, 2007, s. 42-67. ISBN 978-80-85018-61-5.
 • ČERNÝ, Zbyněk. Vila Ferdinanda Herglotze – Kamenná vila. In: ZEMAN, Lubomír et al. Slavné vily Karlovarského kraje. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos, 2010, s. 50-53. Slavné vily. ISBN 978-80-87073-19-3.
 • Die Goethe-Grünertafel in Eger. Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde. Zeitschrift des Vereines für Egerländer Volkskunde. Eger: Alois John, 1899, 3. Jg. (Nr. 6), s. 61-63.
 • Eger – Ehemals eine freie Reichsstadt: Katalog zur Ausstellung. Amberg: Egerer Landtag, 1994, 283 s.
  Cheb – Dějiny do roku 1945: Katalog výstavy. Překlad Jaromír Boháč. Amberg: Egerer Landtag, 1994, 147 s.
 • Eger in Wort und Bild: Zur Erinnerung an das 6. Deutsche Bundesturnfest am 9., 10. und 11. Erntings 2026 (1913). Eger: Verlag des Turnvereines Eger, 1913, 46 s.
 • Eger-Franzensbad. Berlin-Friedenau: Deutscher Kommunal-Verlag, 1931, 258 s.
 • GRUEBER, Bernhard. Die Kaiserburg zu Eger und die an dieses Bauwerk sich anschliessenden Denkmale. Prag: J. G. Calve'sche k. k. Universitäts-Buchhandlung, 1864, 67 s. Beiträge zur Geschichte Böhmens. Abteilung 3., Orts-Geschichten; Band 2.
 • CHMELÍKOVÁ, Jitka. Osudy chebských Židů: Chebští Židé od 2. poloviny 19. století do současnosti. 1. vyd. Cheb: Chebské muzeum, 2000, 148 s. ISBN 80-85018-23-3.
 • PEŤAS, František et al. Cheb: Městská památková rezervace a hrad. 1. vyd. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1966, 55 s.
 • PRÖKL, Vinzenz. Eger und das Egerland: Historisch, statistisch und topografisch dargestellt. Sv. 1, 2. 2. neu umgearbeitete, bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage nebst einer vollständigen Darstellung von Herzog Waldstein's letzten Lebensjahren und Tod in Eger. Falkenau a./d. Eger: V. Prökl, 1877, 639/660 s.
 • PRÖKL, Vinzenz. Goethe in Eger: Nach seinem Tagebuche und Mittheilungen von Augenzeugen. Wien: Herold & Comp., 1879, 16 s.
 • SCHREINER, Lorenz, ed. Eger und das Egerland: Volkskunst und Brauchtum. München: Langen Müller, 1988, 671 s. ISBN 3-7844-2178-4.
 • SCHREINER, Lorenz, ed. Kunst in Eger: Stadt und Land. München/Wien: Langen-Müller, 1992, 643 s. ISBN 3-7844-2385-X.
 • SIEGL, Karl a HÁJEK, Josef, ed. Seznam majitelů měšťanských domů v Chebu = Verzeichnis von besitzern alt-egerer Häuser; Purkmistři města Chebu v letech 1282-1296 a členové městské rady v letech 1384-1777 = Die Bürgemeister der Stadt Eger von 1282 bis 1926 Ratsherren, Gerichtsherren und Gemeinherren in alt-eger von 1384 bis 1777. 1. vyd. Cheb: Chebské muzeum, 2001, 153 s. ISBN 80-85018-28-4.
 • SIEGL, Karl. Balthasar Neumann. Unser Egerland: Monatsschrift für Heimaterkundung und Heimatpflege. Eger: Verein "Unser Egerland", 1932, 36. Jg. (Heft 7. u. 8.), s. 74-89.
 • SIEGL, Karl. Die Ausgrabungen auf der Kaiserburg in Eger. Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1912, L. [50.] Jg. (Nr. III), s. 358-372.
 • SIEGL, Karl. Eger und das Egerland im Wandel der Zeiten. 2. reichvermehrte Aufl., nach dem Schrift "Eger im Wandel der Zeit von 1000 Jahren". Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1931, 116 s.
 • SIEGL, Karl. Kaffee und Gastwirtschaft Wallenstein Eger, Bahnhofstrasse. Eger: [s. n.], [cca 1920], 32 s.
 • STURM, Heribert. Eger: Geschichte einer Reichsstadt. Augsburg: Adam Kraft Verlag, 1951, 446 s.
 • STURM, Heribert. Eger Geschichte einer Reichstadt: Bilderband. Augsburg: Adam Kraft Verlag, 1952, 475 s.
 • ŠEBESTA, Pavel. Císařský a královský hrad v Chebu. 1. vyd. Cheb: Chebské muzeum, 1998, 20 s. ISBN 80-85018-12-8.
 • ŠEBESTA, Pavel. Der frühmittelalterliche Bestattungsplatz von Cheb (Eger). In: CHYTRÁČEK, Miloslav, Karl SCHMOLZ a Jan MICHÁLEK. eds. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen: 8. Treffen: 17. bis 20. Juni 1998 in Běšiny bei Klatovy. Rahden, Westf.: Marie Leidorf, 1999, s. 193-200. ISBN 3-89646-203-2.
 • ŠEBESTA, Pavel. Štaufská hradní kaple v Chebu. In: Sborník Chebského muzea 2000. Cheb: Chebské muzeum, 2001, s. 9-16. ISBN 80-85018-24-1.
 
 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.