přeskočit k navigaci »

Startseite > Historische Enzyklopädie > Archäologische Forschung

Archäologische Forschung

In der historischen Fachliteratur überwog bis vor kurzem die Meinung, dass die Johanneskirche auf dem Johannesplatz (Jánské náměstí) die älteste Pfarrkirche in Eger war (Rimpl 1933, 37; Tietz-Strödel, 1992, 593). Die Erkenntnisse aus den jüngeren archäologischen Ausgrabungen erlauben es nun, die Genese der Kirchen der Stadt präziser darzustellen.

 
 
 
 
 

Literaturverzeichnis:

 • Beck, G., 1990: Friedrich I. Barbarossa zum 800. Todestag. Gelnhausen
 • Boháč, J., 1999: Cheb – město. Historicko-turistický průvodce. Domažlice
 • Gradl, H., 1886 ME: Das Egerland. Heimatkunde des Ober-Eger-Gebietes. VI. Abtheilung: Monumenta Egrana. Eger
 • Grueber, B., 1864: Die Kaiserburg zu Eger und die an dieses Bauwerk sich anschliessenden Denkmale. Prag-Leipzig
 • Hejna, A., 1966: Archeologie v historickém areálu města Chebu. In: Památková péče 26, 161-167. Praha
 • Hejna, A., 1967: Archeologický výzkum a počátky sídlištního vývoje Chebu a Chebska. In: PA LVIII, 169-271. Praha
 • Holý, V., 1968: Připojení Chebska k německé říši, in: Minulostí západočeského kraje 6, 223-252. Plzeň
 • Huss, K., 1820: Chronik der Stadt Eger. Rkp. Zámek Kynžvart, opis K. Siegla v SOkA Cheb
 • Chmelíková, J., 2000: Osudy chebských Židů. Cheb
 • Jonas, J. E., 1912: Bericht über die Ausgrabungsarbeiten auf der Kaiserburg zu Eger im Jahre 1911. In: Jahrbuch d. Kunsthist. Inst. d. K. k. Zentralkommission für Denkmalpflege, Heft I-IV, Wien
 • Kováč, P., 2010: Úsvit renesance, 97-115. Praha
 • Líbal, D. a kol., 1973: Cheb, soubor bývalého kláštera františkánů a klarisek. SHP, nepublikovaný rukopis.
 • Lutovský, M., 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha
 • Mencl, V., 1978: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Plzeň
 • Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha
 • Pröckl, V., 1845: Eger und das Egerland. Historisch, statistisch und topographisch dargestellt. Geschichte der Stadt Eger und des Egerlandes. Prag und Eger
 • Rimpl, H., 1933: Eger. Die städtebauliche Entwicklung einer deutschen Stadt. Berlin
 • Schürer, O., 1934: Die Kaiserpfalz Eger. Halle
 • Siegl, K., 1931: Eger und das Egerland im Wandel der Zeiten. Eger
 • Skružný, L., 1991: Keramické dýmníky zvané „kochy“, „kozuby“, „krby“, „krbečky“ a „sopouchy“ v ikonografickém materiálu Chebského muzea v Chebu a ve sbírkových fondech českých a moravských muzeí. In: AH 16, 305-321. Brno
 • Sokol, J., 1965: Vznik a vývoj chebského plánu. In: Památková péče 25, 105-113. Praha
 • Šamánková, E., 1974: Cheb. Praha
 • Šebesta, P., 1989: Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu. AH 14, 123-130. Brno
 • Šebesta, P., 1989a: Výzkumy v Čechách 1986-1987 (BZO). Praha
 • Šebesta, P. 2009: Hygiena ve středověkém Chebu. AH 34, 815-823. Brno
 • Šimek, E., 1955: Chebsko - dnešní nejzápadnější slovanské území - v staré době. Brno.
 • Tietz-Strödel, M., 1992: Die städtebauliche Entwicklung der Stadt Eger vom 12. bis ins 20. Jahrhundert. In: Kunst in Eger (Schreiner, L. ed.) 67-612. München-Wien
 • Třeštík, D., 1994: Křest českých knížat roku 845 a christianizace Slovanů. In: ČČH 92, 423-459. Praha
 • Třeštík, D. 1997: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). Praha
 • Turek, R., 1950: Slovanské osídlení Chebska. In: OP XIV, 401-440. Praha

 

Abkürzungen:

 • AH – Archaeologia historica, Brno
 • ČČH - Český časopis historický, Praha
 • MZK – Minulostí západočeského kraje, Plzeň
 • OP – Obzor prehistorický, Praha
 • PA – Památky archeologické, Praha
 • PP – Památková péče, Praha

 

Autor:

 • PhDr. Pavel Šebesta, Májová 55, 350 02 Cheb,
 • e-mail: sebestovi@cbox.cz

 
 
 
Interaktive Enzyklopädie der Stadt Cheb

Interaktive Enzyklopädie der Stadt Cheb
Liste der 200 namhaftesten Sehenswürdigkeiten in Cheb (Eger).