přeskočit k navigaci »

Pomník J. W. Goetha

Rok vzniku: 1879

Počet zobrazení: 5757 | tento objekt již neexistuje

 
 

Pomník J. W. Goetha

Z iniciativy chebského kronikáře Vinzenze Prökla nechal v roce 1879 zhotovit majitel hotelu Korunní princ Rudolf v Nádražní ulici (po roce 1918 Continental, po roce 1945 Slavie) na své zahradě, která dříve patřila Goethovu chebskému příteli magistrátnímu radovi Sebastianu Grunerovi, pomník. Ten měl být upomínkou na básníkovi pobyty v Chebu v letech 1821 -1823. Obelisk s reliéfem a nápisovou deskou navrhl chebský stavitel Herglotz a v červenci 1879 byl pomník odhalen. Při opravě hotelu Slavie koncem 60. let minulého století bylo ještě rozhodnuto, že  pomník bude restaurován. Během oprav ovšem zmizel, patrně v základech garáží nějakého snaživce. Střední blok bez nápisové desky se podařilo po roce 1990 dohledat v zahradě knihovny jako bludný odložený kámen, který tam bloudí dodnes.

(bh)

 

Texty

 
 

Prokl 1879

Goethe v Chebu

Pisateli těchto řádků záleželo velmi na tom, aby místo, na kterém Goethe často a rád pobýval, bylo zvýrazněno postavením pomníku. Grünerův dům se zahradou jsou nyní majetkem pana Ignaze Glasera, který zakoupil na místě starého Grünerova a dalšího sousedícího domu postavený, velkolepý hotel Korunní princ Rudolf a upravil zahradu.

Pisatel se obrátil s usilovnou prosbou na majitele hotelu Glasera a předložil mu návrh pomníku. Bohatý, o umění a vědu se zajímající majitel hostince projevil ochotu spolu s přáteli tento projekt uskutečnit. Záhy přišel sám s nápadem postavit zde místo pomníku vkusně zpracovaný obelisk podle návrhu svého přítele pana inženýra Herglotze. Vzápětí byl z Bavor přivezen nejjemnější červený pískovec, dva sochaři se pustili do práce a počátkem května byl obelisk hotov.

Na přední straně je umístěn reliéf s protrétem Goetha a pod reliéfem nápis: Zde prožíval Goethe s radou Grünerem své tvůrčí činy v letech 1821, 1822, 1823. Na podstavci : Místo Goethova odpočívání. Na zadní straně: Založil Ignaz Glaser 1879. Kolem obelisku je železná mříž.

Dne 24. dubna, u příležitosti 25. výročí jubulea Jeho výsosti císaře Františka Josefa I. a jeho urozené paní maželky císařovny Alžběty, byl panem c.k. generálním konsulem rytířem Josefem Grünerem za přítomnosti zúčastněných a mnoha autorit města položen základní kámen. Do cínového válce byla vložena pergamenová listina s textem: "Listina, kterou podepsaní předávají budoucnosti a potomkům pomník postavený Ignazem Glaserem jako vzpomínku na velkého básníka Wofganga Goetha, který na tomto místě rád pobýval. V Chebu v den stříbrného jubilea nejvznešenějšího císařského páru Františka Josefa I. a Alžběty dne 24. dubna 1879".

Tento obelisk je čestnou vzpomínku na velkého, Chebu přátelsky nakloněného básníka a zároveň i na všechny, kteří se pro tuto věc nadchli. Na titulní straně tohoto sepsání je umístěno vyobrazení tohoto obelisku. Ve dnech 1. a 2. července tohoto roku se bude konat výjezdní zasedání Spolku pro dějiny Němců v Čechách a při této příležitosti bude tento pomník odhalen.

(Prökl 1879,15-16)

 

Pomník dnes již neexistuje.

 

Obrázky

Goethův pomník v Grünerově zahradě. V. Prökl 1879

Goethův pomník v Grünerově zahradě. V. Prökl 1879

 
 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.