přeskočit k navigaci »

Nádvoří

Počet zobrazení: 5420

Kategorie: Chebský hrad

Adresa: Dobrovského 21

 
 
 

Nádvoří

Hradní nádvoří bylo vždy komunikační plochou, někdy se studnou, spojující různé části hradu. Nejinak tomu bylo i na chebském hradě. Archeologické výzkumy s řadou objevů změnily podstatně význam této plochy.

V západní části byly objeveny zbytky hradu Vohburgů,  ve východní části bylo odkryto rozsáhlé pohřebiště, uprostřed dvora studna. V roce 1932 byly odkryty k západní zdi přiléhající zbytky domu s cihlovými kamny. Jedná se o tzv. Kuchlhaus, nazývaný také Gordonův dům. V tomto domě byli v roce 1634 při hostině povražděni Valdštejnovi důstojníci.

Dnes je nádvoří hradu s přilehlými prostorami vlastně velkou výstavní plochou.

(RS)

 

Texty

 
 

Šebesta 1998

Nádvoří

V případě chebského hradu se nedá mluvit o nádvoří v pravém slova smyslu. Je to velké prostranství, které ukrývá stopy věků. Před kaplí jsou položené původní náhrobní kameny ze slovanského pohřebiště, jak byly vyzvednuty při archeologických vykopávkách. Prostředkem se od severu k jihu táhl příkop a hradební zeď předštaufského hradu, zakončená na obou koncích válcovými věžemi. Před palácem byl objeven také menší kamenný dům, interpretovaný nově jako černá kuchyň. Vedle paláce jsou základy tzv. Kuchelhausu, zbavené novodobé navážky po archeologickém výzkumu v roce 1932. Mohutný násep v západní části nádvoří hradu posloužil jako amfiteátr pro Valdštejnské hry. Takzvaná socialistická kultura jej v roce 1953 doplnila o promítací kabinu a hrad sloužil až do roku 1991 jako letní kino. Zhruba uprostřed pod odstraněným hledištěm byla znovuobjevena hradní studna, překrytá betonovou deskou. Dosahuje hloubky asi 20m a je vyznačena kamennou kašnou. Ve volných prostorách jsou rozmístěné kamenné plastiky a stavební články ze sbírky Chebského muzea.

Šebesta 1998

 

Provozní doba

Otvírací doba je shodná s otvírací dobou celého areálu hradu Cheb:

Období Dny Čas
1.1. - 28.8. sobota - neděle 10:00 - 15:00
1.3. - 31.3. sobota - neděle 10:00 - 17:00
1.4. - 31.5 úterý - neděle 10:00 - 17:00
1.6. - 30.6. úterý - neděle 10:00 - 18:00
1.7. - 31.8. pondělí - neděle 10:00 - 18:00
1.9. - 31.10. úterý - neděle 10:00 - 17:00
1.11 - 31.12. sobota - neděle 10:00 - 15:00

 

 

 

Vstupné

V rámci vstupného platného pro celý areál hradu Cheb:

Vstupné Cena
Dospělí 60 Kč
Děti do 6 let, ZTP/P zdarma
Děti 6 - 15, studenti, důchodci 30 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 140 Kč
Příplatek za průvodce 20 Kč/osoba

 

Kontaktní údaje

Adresa: Dobrovského 21

Telefon: +420 602 169 298

E-mail: kastelan@hrad-cheb.cz

Web: www.hrad-cheb.cz

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hrad-Cheb/310650255669207

 

Obrázky

Hradní nádvoří od západu. Kolem 1935

Hradní nádvoří od západu. Kolem 1935

Hradní nádvoří. Vladštejnské hry 1939

Hradní nádvoří. Vladštejnské hry 1939

Hradní nádvoří od západu v roce 1999

Hradní nádvoří od západu v roce 1999

 
Hradní nádvoří. Půdorys pohřebiště. Jonas 1911

Hradní nádvoří. Půdorys pohřebiště. Jonas 1911

Hradní nádvoří. Výzkumy v západní části. Jonas 1911

Hradní nádvoří. Výzkumy v západní části. Jonas 1911

Hradní nádvoří. Výzkumy ve východní části. Šebesta  1999

Hradní nádvoří. Výzkumy ve východní části. Šebesta 1999

 
Hradní nádvoří kolem roku 1840. V. Prökl

Hradní nádvoří kolem roku 1840. V. Prökl

SOkA Cheb, fond č. 1, inv. č. 1046 – V. Prökl, Kronika města Chebu a Chebska IV. díl, fol. 428

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

 
Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

 
Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

Nádvoří 2013

 
 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.