přeskočit k navigaci »

Kašna se sochou Rolanda

Rok vzniku: 1523

Počet zobrazení: 15761

Kategorie: Pomníky, kašny, pamětní desky

Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

 
 
 

Kašna se sochou Rolanda

Náměstí doplňují dvě kašny z 15. století, jejich kamenné nádrže s dekorativními plastikami pocházejí z pozdější doby. První kamenná kašna v Chebu z let 1481 – 1482 v horní části dnešního náměstí již nestojí, neboť byla v roce 1865 při budování Nádražní ulice odstraněna. Stavěl ji mistr Erhard Pauer z bavorského Eichstättu, stavitel pozdně gotické lodi farního kostela sv. Mikuláše. V roce 1523 byla dřevěná nádrž uprostřed náměstí nahrazena kamennou a v roce 1528 na ní byla postavena dřevěná polychromovaná socha od malíře Mathese. Socha ozbrojence, vysvěcena na sv. Martina, byla podobná chebskému truhláři Barthovi, a dostala proto ihned přezdívku Mart-Barth-Tischler. V roce 1591 byla nahrazena kamennou sochou ozbrojeného landsknechta od sochaře Wolfa Henffa, kterému za to bylo povoleno bydlet a pracovat v Chebu. I tato socha rytíře Rolanda, symbolizujícího městská práva, brzy dostala své chebské jméno Wastl. V roce 1966 byla socha restaurována  sochařem Jožkou Antkem a v roce 1981 pak nahrazena kopií od sochaře J. Živného. Originál chebského kamenného rytíře přenesen do muzea.

(bh)

 

Texty

 
 

Prökl 1877

Landsknecht

Výše nahoře na náměstí, mezi radnicí a starým rodovým domem Junkerů Na ostrém rohu, nalezneme na druhé velké, otevřené kašně postavu ozbrojence v oděvu kolem roku 1500 s korouhví jako znamením svobodného tržního a soudního práva starého říšského města.

Štít s městským znakem drží lev u levé nohy, u pravé pak je postava malého ozbrojence s taseným mečem v levici, v pravé ruce pak drží uťatou fousatou hlavu - symbol městského hrdelního práva.

(Prökl 1877,491)

 
 

Sturm 1952

Roland

Na význačném místě na náměstí stojí na kašně kamenná postava muže oděného do krunýře a nákoleníků. Má nepokrytou hlavu, opírá se o štít s chebským znakem a v pravici drží dlouhé kopí. Vedle ní pak menší, klečící postava drží v pravici mužskou hlavu oddělenou od trupu a v levé ruce tasený meč. Chebané nazývají sochu odedávna „Wastel.“

Významově se nejedná o obyčejnou sochu na kašně, nýbrž je, tak jako Rolandovy sochy na náměstí v severoněmeckých městech, zosobněným symbolem svobodných trhových práv. O vzniku toho chebského symbolu podávají prameny dostatek zpráv.

V městské knize výdajů z 1528 je zpráva: Dáno Mathesovi malíři za muže na kašně pět zlatých. Zde označená socha byla dřevěná a barevná. Podstavec byl kamenný. Je na něm ještě dnes čitelný letopočet 1528. Podle Kriegelsteinovy kroniky dostala tato první dřevěná socha přezdívku „Truhlář Martl Barth,“ protože byla postavena na sv. Martina a byla podobná truhláři Barthovi. Dále o ní víme pouze tolik, že na počátku osmdesátých let 16. století byla nahrazena kamennou sochou, dnešním „Wastlem.“

Byla to vlastně náhoda, že byla dřevěná socha vyměněna za kamennou. V létě 1580 dostal sochař Wolf Henff z Helbergu od rady města Chebu povolení bydlet ve městě a vykonávat své umění dva roky aniž by byl držitelem měšťanského práva. Po uplynutí roku poděkoval se radě za tuto blahovolnost a nabídl, že za dodání kamene zhotoví z vděčnosti na kašně postavu ozbrojence k větší slávě města i své. Současně s nabídkou prozradil, že má dobrou vůli a chuť v tomto ctihodném městě Chebu se usadit, pročež prosil o povolení ubytování.

Jak vše dopadlo již nelze písemnostmi doložit. Mistr Henff- nebo jak je jinak psán také Hampff – bydlel v následující době trvale v Chebu a krátce po své žádosti dostal od rady města Chebu zakázku na zhotovení kamenného kříže a kamenné postavy pro kašnu na náměstí. V radní knize zápisů je dne 14. září 1581 zaznamenáno, že sochař Wolff dokončil v pilné práci zdařilý kamenný kříž a kamenného Rolanda pro kašnu.

Kde byl kříž postaven, není udáno. Kamenná postava pro kašnu, kterou prameny zde vlastně jen jednou jmenují „Roland,“ byla teprve po několika letech, a sice roku 1591, usazena na kašnu. V deníku soudce Andrease Baiera je toho roku zapsáno: Dne 29. července byla usazena postava kamenného muže, kterou zhotovil mistr Wolf, na kamennou kašnu. Od té doby stojí „Wastl“ na chebském náměstí jako symbol tržních práv a v naší době jako významný charakteristický znak města.

 

(Sturm 1952,253)

 
 

Kunst 1992

Roland

Střední kašna na náměstí před radnicí, tzv. "Wastl."

Od 1350 dřevěná kašna.

1523 vytesána z kamene

1528 Postavení barevně pojaté dřevěné sochy. Tvůrce malíř Mathes; podle Kriegelsteina nazvaná lidově "Truhlář Martin Barth."

1591 nahrazena kamennou postavou "Wastla" od sochaře Wolfa Henffa (Hampf, Hemf) z Hellbergu.Rolandova socha se znakem na štítu, zobrazení svobodného tržního práva a spravedlnosti.

Dnes je nahrazena kopií. Originál v městském muzeu.

(Kunst 1992,582)

 

Kašna se sochou Rolanda se nachází v horní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, blízko turistického infocentra.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

 

Obrázky

Kašna s postavou Rolanda. Kolem 1850

Kašna s postavou Rolanda. Kolem 1850

Kašna s postavou Rolanda. J. Haberzettl 1898

Kašna s postavou Rolanda. J. Haberzettl 1898

Kašna s postavou Rolanda. J. Haberzettl 1904

Kašna s postavou Rolanda. J. Haberzettl 1904

 
Postava Rolanda. Kresba 1890

Postava Rolanda. Kresba 1890

Postava Rolanda. Kresba 1890

Postava Rolanda. Kresba 1890

Kašna s postavou Rolanda. Kopie. 1998

Kašna s postavou Rolanda. Kopie. 1998

 
Kašna se sochou Rolanda 2013

Kašna se sochou Rolanda 2013

Kašna se sochou Rolanda 2013

Kašna se sochou Rolanda 2013

Kašna se sochou Rolanda 2013

Kašna se sochou Rolanda 2013

 
Kašna se sochou Rolanda 2013

Kašna se sochou Rolanda 2013

Kašna se sochou Rolanda 2013

Kašna se sochou Rolanda 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.