přeskočit k navigaci »

Dům Werndl

Počet zobrazení: 7925

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 27

 
 
 

Dům Werndlů

Původně, od 15. století dům Schmiedlů ze Seebergu, který v roce 1687 získávají Werndlové z Lehensteinu, jejichž rodový znak nalezneme ve dvoře za dochovanou, velkou gotickou halou.

(bh)

 

Texty

 
 

Prökl 1877

Starý rodový dům Werndlů čp. 473,

Rodu Werndlů patřil již roku 1376.  Roku 1625 zde bydlel Valdštejn u starosty Georga Werndla z Malého Chlumečku (Klein Lehenstein), jemuž byl velmi nakloněn a který dostal 2. září salva guardii proti poškození majetku. Na budově ve dvoře je ještě vidět erb.

(Prökl 1877,495)

 
 

Siegl 1931

Majitelé, č.p. 473, náměstí 28 (Eduard Reichl)

1496-1510 Bernhard Schmiedl

1511 Jobst Schmiedl

1512-1544 Johann Schmiedl von Seeberg, purkmistr

1545-1549 Jeho vdova

1550-1554 Její dědici

1555-1579 Hans Schmiedl von Seeberg

1580 Jeho vdova

1581-1583 Její dědici

1584-1595 Georg Schmiedl von Seeberg

1596-1603 Heinrich a Bernhard Schmiedl von Seeberg

1604-1623 Bernhard Schmiedl von Seeberg, purkmistr

1624-1636 Jeho dědici

1637-1685 Wolf Bernhard Schmiedl von Seeberg

1686 Jeho dědici, kteří prodali 6. února 1687 dům Ignazi Maximilianu Werndlovi von Lehenstein. Werndlův erb se nalézá na pravé zdi dvora zazděn vpředu uvedeném domě č.p. 472. Také Werndlové měli hrobku v kostele sv. Mikuláše a sice v kostelní lodi na severní straně před varhanním kúrem. Také tato hrobka, kterou jsem prohlížel, byla zazděna a předlážděna.

1687-1707 Jmenovaný Ignaz Max. Werndl von Lehenstein. + 23. 4. 1707.

1708-1719 Jeho vdova Eleonora rozená Brusch von Neuberg

1720-1721 Její dědici

1721-1749 Johann Philipp Werndl von Lehenstein

1750-1756 Jeho dědici

1757- ? Mathes Riedl

(Siegl 1931/3)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 473 Bývalý rodový dům Werndlů.

Erb ve dvoře. Velká gotická vstupní hala s gotickým dvorním portálem, nezdobené průčelí, které nahoře zakončuje řada malých kruhových oken. V polovině 19.století ozdobena jednoduchými korunami oken. Třípatrová strmá střecha s řadami vikýřů.

(Kunst 1992,601)

 

Gotický dům z 15. století, barokně přestavěný v 17. století. Roku 1625 zde bydlel u majitele domu, starosty Georga Werndla z Chlumečku, velitel císařských vojsk třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Z velké gotické vstupní haly se zachoval gotický dvorní portál. Vlastní hala byla překlenuta při sjednocení úrovně přízemí v rámci přestaveb v první polovině 20. století pruskými klenbami do klenebních pásů. Třípatrový, čtyřosý dům má v průčelí do náměstí pouze patrové římsy a bosáž v přízemí. Třípatrová strmá střecha se čtyřmi řadami vikýřů ani vlastní členění průčelí nad korunní římsou a nástavby nedoznalo od úprav z roku 1850 žádných podstatných změn. K domu náleží třípodlažní dvorní křídlo, přiléhající k domu č. p. 474.

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 27

 

Obrázky

Dům Werndl kolem roku 1900

Dům Werndl kolem roku 1900

Dům Werndl v roce 1953

Dům Werndl v roce 1953

Dům Werndl, fasáda 1979

Dům Werndl, fasáda 1979

 
Dům Werndl v roce 1999

Dům Werndl v roce 1999

Dům Werndl 2013

Dům Werndl 2013

Dům Werndl 2013

Dům Werndl 2013

 
Dům Werndl 2013

Dům Werndl 2013

Dům Werndl 2013

Dům Werndl 2013

Dům Werndl 2013

Dům Werndl 2013

 
 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.