přeskočit k navigaci »

Dům U dvou arcivévodů

Počet zobrazení: 10628

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: Březinova 2

 
 
 

Dům U dvou arcivévodů

Je nejstarším chebským zájezdním hostincem, který  pod názvem U červeného koníčka hostil od roku 1531 většinu prominentních návštěvníků města. Dům byl přestavěn v 19. století do dnešní barokní podoby a je jedním z mála domů se zachovaným arkýřem. Reliéf, podle kterého byl dům lidově nazýván U dvou princů, pochází z roku 1806. Tři roky předtím zde byli ubytováni rakouští arcivévodové Johann a Ludwig, od kterých získal hostinský povolení svůj hostinec takto přejmenovat. Tento známý hostinec, přejmenovaný později na Hotel na náměstí, byl v roce 1926 uzavřen. V 60. letech byla tradice nejstaršího chebského hostince opět obnovena a otevřena restaurace, tentokrát pod názvem  U krále Jiřího.

(bh)

 

Texty

 
 

Prökl 1877

Starý hostinec čp. 471,

Již před více než 400 lety hostinec "U černého koníčka", od té doby stavebně velmi pozměněn, nyní "U dvou arcivévodů". Bydlel v něm jako host roku 1547 Ferdinand I., český král, před svou korunovací císařem s oběma svými syny, arcivévodou Maxmiliánem II. (pozdější císař) a Ferdinandem (později zemský vévoda v Tyrolích na zámku Ambras u Innsbrucku, manžel krásné Philippiny ze vznešeného augsburského rodu von Welserů) a později mnoho vysoce postavených lidí.

(Prökl 1877,495)

 
 

Siegl 1931

Majitelé č.p. 471, náměstí 26, Březinova ulice 2 (Eva Ullerspergerová)

1390-1392 Heinrich Schreiber

1393-1411 Rodina Püchelbergerova

1411-1519 Rodina Ruduschova (také Rudischova)

1519-1529 Rodina Reichenauerova

1529-1655 Rodina Ruprechtova. Roku 1531 obdržel "mladý Jobst Ruprecht" oprávnění provozovat hostinec se štítem "U červeného koníčka." Od 1560-1572 následovaly děti Jobsta Ruprechta

1573-1614 Sebastian Ruprecht,

1615-1642 Christoph Ruprecht,

1643-1655 dědici Christopha Ruprechta. Roku 1547 zde bydlel Ferdinand I. před svou korunovací na českého krále se svými dvěma syny, arcivévody Maxmiliánem II. (pozdějším císařem) a Ferdinandem, manželem krásné Philippiny Welserové.

1655-1666 Christoph Neber (také Näber)

1666-1675 Hans Georg Hammer

1675-1695 Hans Christoph Hammer

1695-1754 Balthasar Winkler a věřitelé Winklerů

1754-1802 Simon Stingl a vdova Anna

1802-1810 Karl a Margaretha Höcknerovi. Roku 1804 dostal štít "U dvou arcivévodů," v lidovém pojmenování "U dvou princů."

1810-1816 Georg a Josepha Lettau

1816-1817 Adam a Barbara Schugovi. Adam + 13. 5. 1817

1817-1822 Barbara Schugová

1822-1840 Její děti: Katharina, Maria Anna starší, Christoph, Maria Anna mladší a Barbara Schugová

1840-1854 Christoph (I.) Schug. + 5. 6. 1854 1854 příp.

1855-1873 Margaretha Rosina Schugová

1855-1900 Christoph (II.)Schug

1900-1922 Christoph (III.) a Maria Magdalena Schugovi

1922-1926 Christoph (III.). Jediný vlastník, který svůj hostinec po světové válce opatřil po určitou dobu štítem "Hotel na náměstí" a pak jej prodal 6. dubna 1926 manželům Hansi (+ 1926) a Evě Ullerspergerovým

(Siegl 1931/2)

 
 

Sturm 1952

U dvou arcivévodů

Mezi domy na horním náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá rohový dům s Březinovou ulicí, bývalý hostinec "U dvou arcivévodů," nejen svou výstavností se střechou čnící do výše, reprezentačním domovním průčelím a krásným arkýřem, ale i zvláštním umístěním v topografii města zvláštní místo. Ve všech městských daňových knihách, které počínají rokem 1390 a trvají bezmála bez mezer do roku 1758, jsou uváděny zápisy právě "na náměstí" a tímto domem. V tomto dlouhém časovém úseku nebyly ještě jednotlivé domy číslovány, ale městské daňové knihy byly po staletí vedeny vždy ve stejném pořadí. První číslování domů bylo provedeno 1771/72. Přitom se vycházelo od Horní brány a domy se číslovaly podél Dlouhé ulice a pak dále ostatní ulice a náměstí vnitřního města až skončilo na druhé straně zase u Horní brány. Poslední dům dostal číslo 530. Druhé číslování nastalo 1807; tentokrát se vyšlo od Nové radnice na náměstí. Třetí a poslední číslování domů bylo provedeno roku 1875; přitom bylo každé náměstí a každá ulice číslována samostatně od čísla 1 a současně byla tak označena i předměstí.

(Sturm 1952,265)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 471, Březinova ulice 2

Bývalý hostinec U dvou arcivévodů. Pohostinské právo od roku 1531. "Zum roten Rössel" (U červeného koníčka). Je nejstarším hostincem na náměstí. Roku 1804 jako připomínka návštěvy budoucího císaře Ferdinanda a jeho synů Maxmiliána a Ferdinanda v roce 1547 byl přejmenován a opatřen štukovým medailónem s podobiznami obou bratří. Již v 18.století přestavěn v typickém chebském barokním slohu. Za povšimnutí stojí zámožně působící široký arkýř a široký kamenný portál, rovněž barokní dveřní křídla se zakřiveným zdvojením bohatým na volaty. V prvním patře se dochovala místnost s barokní štukovou ornamentikou.

(Kunst 1992,601)

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Březinova 2

 

Obrázky

Dům U dvou princů kolem roku 1900. Foto J. Haberzettl

Dům U dvou princů kolem roku 1900. Foto J. Haberzettl

Dům U dvou princů v roce 1930

Dům U dvou princů v roce 1930

Dům U dvou princů v roce 1951

Dům U dvou princů v roce 1951

 
Dům U dvou princů v roce 1955

Dům U dvou princů v roce 1955

Dům U dvou princů, fasáda 1979

Dům U dvou princů, fasáda 1979

Dům U dvou princů v roce 1998

Dům U dvou princů v roce 1998

 
Dům U dvou princů před rokem 1865, obraz F. Schilhabela

Dům U dvou princů před rokem 1865, obraz F. Schilhabela

Dům U dvou arcivévodů 2013

Dům U dvou arcivévodů 2013

Dům U dvou arcivévodů 2013

Dům U dvou arcivévodů 2013

 
Dům U dvou arcivévodů 2013

Dům U dvou arcivévodů 2013

Dům U dvou arcivévodů 2013

Dům U dvou arcivévodů 2013

Dům U dvou arcivévodů 2013

Dům U dvou arcivévodů 2013

 
Dům U dvou arcivévodů 2013

Dům U dvou arcivévodů 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.