přeskočit k navigaci »

Dům Minetti

Počet zobrazení: 7257

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 28

 
 
 

Dům Minettiů

Byl původně součástí největšího komplexu budov rodu Junckerů. V roce 1678 jej kupuje Ital Franz Minetti a  v roce 1715 jej radikálně přestavuje.

(bh)

 

Texty

 
 

Prökl 1877

Dům Minetti

K němu patřící místnosti ve vedlejším domě na náměstí čp. 474 se nedochovaly v původním uspořádání, neboť jej roku 1604 zničil vnitřní požár celé stavby, který zničil i zmíněný skvostný strop. Stopy po něm Minettiovi zahladili po roce 1715. V důsledku tohoto požáru byl celý dům pozměněn, rozdělen a přestavěn. - Tento Junckerský dům je zajímavý tím, že v něm pobýval u majitele domu, korunovačního zástupce Kašpara Junckhera, při své první návštěvě Chebu český král Jiří z Poděbrad roku 1458 od 7. dubna přes měsíc, uzavřel zde důležité svazky s falckým a sasským kurfiřtem a markrabětem Albrechtem Achillem von Anspach-Bayreuth, oženil v něm 25. dubna svou dceru Sidonii, která se tím stala pramátí současné saské královny.

(Prökl 1877,494)

 
 

Siegl 1931

Majitelé, č.p. 474, náměstí 29 (Karl Kummerer)

1510-1546 Vdova po Niklasi Krumpholzovi

1547-1559 Její dědici

1560-1565 Enres Fenderlein

1566-1609 Georg Ludwig starší

1610-1632 Gregor Ludwig

1633-1636 Jeho dědici, kteří jej prodali 8. ledna 1637 následujícímu

1637-1678 Thomas Fröhlich

1678-1701 Franz Minetti (a fortuna). Mezitím získal tento Franz Minetti a sice jak o něm v č. p. 475 uslyšíme, roku 1666 také pod ním stojící rohový dům (dnes kavárna "Astoria"). Teď platil daň z obou domů, "horního" a "dolního," jak jsou uváděny v daňových knihách. Pokračování u následujícího domu

(Siegl 1931/3)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 474 Bývalý rodový dům Junckerů

Od roku 1396 v majetku Junckerů. Kdysi jeden z největších rodových domů ve městě, jako souvislý komplex se sousedními domy čp.29/474 (do náměstí) a čp.3/456 (do Jateční ulice). Za ním dříve nezastavěná zahrada sahající až ke Kamennému domu. Domy byly spojeny chodbou, patra se otevírají do mohutného stočeného schodiště. V přízemí domu čp.456 se nacházela kaple, jejíž klenba byla zachována ještě v polovině 19.století (Prökl). Tehdy byl také ještě zachován gotický uměle začerněný strop nad kaplí. Ostatní staré dřevěné stropy - z části umělecká díla chebských řezbářů - shořely roku 1604. Po požáru rozdělení komplexu na čtyři části. Roku 1715 přestavba čp.474. V zadní budově dvoulodní klenutý sál na třech sloupech, před ním menší klenutá místnost na šestihranném středovém pilíři. Ve spojovacím prostoru barokní erb.

(Kunst 1992,601-602)

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 28

 

Obrázky

Dům Minetti, kolem roku 1877

Dům Minetti, kolem roku 1877

Dům Minetti v roce 1953

Dům Minetti v roce 1953

Dům Minetti, fasáda 1979

Dům Minetti, fasáda 1979

 
Dům Minetti v roce 1999

Dům Minetti v roce 1999

Dům Minetti 2013

Dům Minetti 2013

Dům Minetti 2013

Dům Minetti 2013

 
Dům Minetti 2013

Dům Minetti 2013

Dům Minetti 2013

Dům Minetti 2013

Dům Minetti 2013

Dům Minetti 2013

 
 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.