přeskočit k navigaci »

Úvod > Lidé > Osudy a tváře Chebu > MUDr. Laurenz Köstler Edler von Strohmberg

MUDr. Laurenz Köstler Edler von Strohmberg *7.1.1807 - †29.1.1888

Kategorie: Osudy a tváře Chebu

 
 

Celým jménem Laurenz Johann Adam Köstler Edler von Strohmberg (* 7. 1. 1807 v Chebu; † 29. 1. 1888 tamtéž) byl lázeňským lékařem a čestným občanem města Františkovy Lázně a města Chebu.  

Rod Köstlerů

Rod Köstlerů, nazývaných též Kestler, Kessler nebo Kastler, je jedním z nejstarších patricijských rodů Chebu. Již od poloviny 14. století lze toto jméno dohledat v listinách městského archivu a v církevních knihách fary sv. Mikuláše. Od 14. do 16. Století vlastnili Köstlerové po nich pojmenovaný Köstelhof, rozlehlý statek, severovýchodně od hradní usedlosti Reichersdorf u Chebu, s pozdějším zámkem Reichersdorf, dnešním Hradištěm.

Na konci 17. století byl Köstelhof zanesen do kupní smlouvy jako „Kesselhof“ a místní ho v nářečí začali nazývat „Kestlhuaf“.

Od konce druhé světové války se Köstlerové rozvětvili daleko za hranice Chebska. Potomci hlavní větve žijí v sousední Horní Falci v Neualbenreuthu.

Život

Jako syn lékaře vystudoval medicínu na Karlově univerzitě v Praze, se studiem pak pokračoval v Padově a tam promoval v roce 1833 na doktora medicíny. Když se později vrátil do Chebu, stal se praktikujícím lázeňským lékařem ve Františkových Lázních a publikoval několik balneologických prací z oblasti Františkových Lázní a také příspěvků na téma hygiena při lázeňských kúrách. Jeho publikace Die Heilwirkung der Eger – Franzensbader Mineralquellen und des Eisensalzmoores (Léčebný účinek Ohře – františkolázeňské minerální prameny železitého rašeliniště) vyšla v roce 1866 ve 14. nákladu.

V revolučním roce 1848 se Lorenz Köstler díky své svobodomyslnosti stal vedoucím občanského výboru města Chebu, který se u rakouského císaře Ferdinanda I. zasazoval o odtržení německy mluvící části Chebska od království Českého. Chebsko a tehdejší svobodné královské město Cheb se měly stát samostatnou zemí se samosprávným zastupitelstvem, které by bylo voleno občany Chebska.

V té době již rakousko-uherský ministrprezident a ministr vnitra Kasimir Graf von Badeni prosazoval takzvanou dvojjazyčnost, což občany Chebska roztrpčovalo, protože byli nuceni zhotovovat veškeré úřední dokumenty ve dvou jazycích (češtině a němčině). To pak v roce 1897 vedlo k povstání v Chebu, které popsal vědec Peter Glotz ve své knize Die Vertreibung – Böhmen als Lehrstück (Vyhnání – Čechy jako poučení), a ve které se věnuje přehlednému objasnění příčin a následků.

Köstler von Stromberg byl za své lékařské a politické zásluhy jmenován císařským a královským dvorním radou. Byl členem společnosti pro podporu věd a vzdělání, stal se čestným občanem města Chebu a lázní Františkových Lázní a byl rytířem dánského řádu Dannebrog. V roce 1861 byl povýšen do šlechtického stavu jako šlechtic ze Strombergu, s přívlastkem po své matce, která byla rozená Eltz a zvaná Faust von Stromberg.

Zdroj: Internet

 

 
 

Soubory ke stažení v přípravě...

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.