přeskočit k navigaci »

Úvod > Historická encyklopedie > Trasy > Gotický a renesanční Cheb

Gotický a renesanční Cheb

 
 

Výchozí bod zahájení prohlídky chebské gotiky a renesance je před budovou staré radnice na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

 • délka: 1750 m
 • časová náročnost: 1 - 2 hodiny 
 1. Stará radnice (prohlídka sklepních vězení v restauraci Radniční sklípek).
 2. Pokračujeme kolem Rollandovy kašny, do Jateční ul., zde úzká gotická průčelí dvou domů.
 3. Dále Dlouhou a Františkánskou ulicí na Františkánské náměstí kde je Františkánský klášter s „křížovou chodbou“ (gotickým ambitem) a kostelem Zvěstování Panny Marie, dále pokračujeme Františkánským náměstím a průchodem na Divadelní náměstí a vpravo ulicí Obrněné brigády, do Hradební ulice – po pravé straně gotické opevnění města (hradba a bašta).
 4. V Hradební ulici proti budovám škol Městská zbrojnice, na konci odbočíme vpravo Dlouhou ulicí a vzápětí vlevo do ulice Židovské. Nahlédnout lze do Mordýřské uličky (vpravo) nazvané po pogromu na Židy ve 14. století. Dávná Židovská čtvrť měla v prostoru uvnitř bloku po levé straně Židovské ulice svůj hřbitov, pokračujeme směrem dolů a odbočíme vlevo do Jakubské ul. a v její druhé třetině doprava.
 5. V Úzké ulici stávala stará synagoga později změněná na katolický kostel zbořený v 19. století, v suterénu jednoho z domů se nacházely zbytky mikve - židovská čtvrť byla na východní straně ohraničena
 6.  Dominikánskou uličkou. Zde  na dnešní oltářní straně kostela sv. Václava Jánské náměstí uvidíme gotický portál původního vstupu,
 7. Pokračujeme vlevo a vstoupíme na Jánské náměstí kde stával první městský kostel sv. Jana Křtitele a první Radnice.
 8. Projdeme Jánským náměstím a Mlýnskou ulicí do Křížovnické kde bývala Mlýnská brána, ohlédneme-li se vlevo uvidíme renesanční boží muka a Mlýnskou věž pod hradem.
 9. Odbočíme ale vpravo a podél komendy křížovníků s červenou hvězdou dojdeme ke kostelu sv. Bartoloměje.
 10. Pokračujeme Kamennou ulicí a Kostelními schody na Kostelní náměstí ke kostelu sv. Mikuláše a sv. Anežky.
 11. Po prohlídce vyjdeme Kostelní ulicí, kde v čp. 506 je zajímavý mazhauz (dnes prodejna) na náměstí, dům čp.492 je součástí muzea.
 12. Na náměstí vidíme v době gotiky vzniklý  Špalíček .
 13. Kramářskou ulicí vedoucí mezi oběma bloky dojdeme k Herkulově kašně.
 14. Proti východnímu průčelí Špalíčku je gotický, renesančně upravený Schirdingerský dům odkud se vrátíme k objektu Staré radnice citlivě rekonstruované v 70. letech 20.stol                         

Autor: Ing. arch. Luděk Vystyd, autorizovaný architekt ČKA,  nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 6, 350 02 Cheb          

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázky

Radnice

Radnice

 
 

Soubory ke stažení

Mapa Chebu ke stažení (613.99 KB, pdf)

 
 
 
 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.