přeskočit k navigaci »

Úvod > Historická encyklopedie > Trasy > Barokní Cheb

Barokní Cheb

 
 

Výchozím bodem zahájení prohlídky chebského baroka je  budova Nové Radnice na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

 • délka: 1420 m
 • časová náročnost: 1 - 2 hodiny
 1. Budova Nová Radnice čp. 10 (Alliprandi) – dnes Galerie výtvarných umění. Pokračujeme kolem Rollandovy kašny, do Jateční ul., zde dům čp. 449.
 2. Dále pokračujeme Dlouhou a Františkánskou ulicí na na Františkánské náměstí - zde bývalý klášter klarisek s kostelem sv. Kláry (Dienzenhofer), dnes změněným na výstavní a koncertní sál Klára.
 3. Dále pokračujeme Františkánským náměstím a průchodem na Divadelní náměstí a vpravo  ulicí Obrněné brigády, do Hradební ulice, kde se nachází městský dvůr a  sýpky.
 4. Hradební ulicí pokračujeme do Dlouhé z níž odbočíme vlevo do Provaznické ulice s barokními domy a portály, pokračujeme Provaznickou ulicí na náměstí a cestou si všimneme pavlače domu čp. 477.
 5. Na náměstí si blíže prohlédneme Grünerův dům (čp. 478) rekonstruovaný v 70. letech 20.stol.
 6. Pokračujeme Kamennou ulicí, kde se nachází kostel sv. Václava a bývalý Dominikánský klášter (dnes kulturní středisko).
 7. Po odbočení vpravo vystoupíme Kostelními schody na Kostelní náměstí,  kde je barokní dům kantora a pak Kostelní ulicí vyjdeme zpět na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kde po levé straně uvidíme Gablerovský dům (čp. 507) s bohatou rokokovou fasádou.
 8. Na náměstí si ještě prohlédneme barokní sochy na kašnách - Herkules (též divý muž).
 9. Na dolní kašně je obdobou plastiky na schodišti galerie, Roland na kašně horní je novodobá kopie původní plastiky, jejíž omšelý originál je v lapidariu muzea.
 10. Vrátíme se k Nové radnici a pokud jsme interiér neshlédli hned na začátku vycházky, nesmíme prohlídku opominout a tak putování po barokních památkách Chebu zakončit.

Autor: Ing. arch. Luděk Vystyd, autorizovaný architekt ČKA,  nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 6, 350 02 Cheb

 

 
 
 
 
 
 

Obrázky

Gablerův dům

Gablerův dům

 

Nejsou vloženy žádné soubory ke stažení...

 
 
 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.