přeskočit k navigaci »

Stará synagoga

Počet zobrazení: 5742 | tento objekt již neexistuje

 
 

Stará synagoga

Má se za to, že židovská obec byla v Chebu zastoupena už před rozšířením města počátkem 13. století. Obývala blok domů s vnitřním volným prostorem, původně za opevněním tržní osady. Blok byl pak jako celek převzat do plánů „Nového města“. Ve vnitřním nádvoří byly podle pozdějších zpráv židovský hřbitov, škola, jakýsi druh radnice (Judenhof) a dokonce taneční sál.

Synagoga stála mimo blok, mezi dnešními ulicemi Jakubskou a Dominikánskou. Byla vystavěna v druhé polovině 14. století s využitím zdí starší synagogy z 13. století. Po velkém pogromu roku 1350 o synagogu židovská obec přišla, stejně jako o hřbitov před Horní branou, ale po návratu se obojí podařilo získat od Nothaftů zpět do vlastnictví, což potvrdil Karel IV listinou z roku 1364. Roku 1430 nakázal Zikmund chebským židy bez újmy na majetku vysídlit a z jejich synagogy udělat kostel. Chebští se k vysídlení neměli, protahovali ho do roku 1468, ale pak museli poslechnout. Kostel Navštívení Panny Marie byl vysvěcen ještě v témže roce.

(RS)

 

Texty

 
 

Boháč 1999

Stará synagoga

Návrat židovské obce do Chebu po velkém pogromu v roce 1350 vedl i k postavení nové synagogy na místě původní modlitebny z 13. století. Podobu této druhé chebské synagogy, která ležela mezi Dominikánskou a Jakubskou ulicí a mohla sloužit židům necelých sto let, známe jen díky kronikářům, kteří počátkem 19. století zachytili její poslední stopy. Na halové stavbě s pěti vysokými gotickými okny a oddělenou předsíní s ženskou tribunou byla pozoruhodná síťová hvězdová klenba nesena jedním centrálním sloupem s datem dokončení stavby v roce 1375. Po dalším vyhnání židů z města v roce 1468 byla synagoga přestavěna a přeměněna v katolický kostel Navštívení Panny Marie. Tato stavba, renovovaná v roce 1698, se stala počátkem 19. století ruinou a byla v roce 1854 odstraněna.

1346 - 1375 stavba synagogy vedle dominikánského kostela

1465 opětovné vyhnání židů z města

1468 přestavba na katolický kostel Navštívení Panny Marie

(Boháč 1999,76-78)

 

Stavba dnes již neexistuje.

 

Obrázky

Synagoga. Pohled kolem roku 1400. K. Huss 1805

Synagoga. Pohled kolem roku 1400. K. Huss 1805

Synagoga. Půdorys původní synagogy. Později katolického kostela. V. Prökl 1823

Synagoga. Půdorys původní synagogy. Později katolického kostela. V. Prökl 1823

SOkA Cheb, F 1, FOL:51

Synagoga. Situační plán kolem původní synagogy. Později katolického kostela. V. Prökl 1845

Synagoga. Situační plán kolem původní synagogy. Později katolického kostela. V. Prökl 1845

SOkA Cheb, F 1, FOL: 52

 
Synagoga. Situační plán kolem původní synagogy. Později katolického kostela. Kolem 1830

Synagoga. Situační plán kolem původní synagogy. Později katolického kostela. Kolem 1830

SOA

Synagoga. Interiér. Sloup a náhrobní kameny. K. Huss 1805

Synagoga. Interiér. Sloup a náhrobní kameny. K. Huss 1805

 
 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.