přeskočit k navigaci »

Škola v Komenského sadech

Počet zobrazení: 6523

Kategorie: Významné veřejné stavby

Adresa: Komenského 29

 
 
 

Śkola v Komenského sadech

V letech 1909/1910 volně stojící budova na západní straně Schillerova parku (dnes Komenského sady) postavena Josefem Pascherem ve stylu klasicizujícího baroka, který se zde mění v secesním duchu v plošné rostlinné motivy. Sloupořadí s rozevlátými postavami andělů po obou stranách. Jižní hlavní trakt vyčnívá do výšky jako krychlový rizalit a korunou stavby je stanová střecha s věžními hodinami.

(Kunst 1992, 586)

 

Texty

 
 

Kunst 1992

Škola v Komenského sadech

Na škole v parku Friedricha Schillera (dnes Komenského sady) postavené v letech 1909-1910 můžeme vidět příklad stavby, jejíž půdorys se pomocí asymetricky vytaženého hlavního traktu s valbovou střechou ozdobenou na vrcholku svítilnami osvobozuje od přísné symetrie klasicismu. Ozdobné tvary jsou zde vytvořeny vinoucími  se rostlinnými motivy, které proměňují s hravostí hlavní historizující znaky. Dětské postavy andělů stráží rozevřený portikus a ověnčují ho girlandami květin; široký koberec květin se pne kolem stále ještě strohého městského znaku. Jaká změna oproti triumfální vítězné architektuře budovy Rudolfina.

(Kunst 1992, 212)

 

Kontaktní údaje

Adresa: Komenského 29

 

Obrázky

Škola v Komenského sadech. Projekt 1900. Celkový pohled

Škola v Komenského sadech. Projekt 1900. Celkový pohled

Škola v Komenského sadech. Místo před stavbou 1909

Škola v Komenského sadech. Místo před stavbou 1909

Škola v Komenského sadech. Novostavba v roce 1910

Škola v Komenského sadech. Novostavba v roce 1910

 
Škola v Komenského sadech. Průčelí kolem roku 1910

Škola v Komenského sadech. Průčelí kolem roku 1910

Škola v Komenského sadech. Celkový pohled od JV kolem roku 1910

Škola v Komenského sadech. Celkový pohled od JV kolem roku 1910

Škola v Komenského sadech. Učebna. Kolem roku 1910

Škola v Komenského sadech. Učebna. Kolem roku 1910

 
Škola v Komenského sadech. Tělocvična. Kolem roku 1910

Škola v Komenského sadech. Tělocvična. Kolem roku 1910

Škola v Komenského sadech. Situační plán. 1900

Škola v Komenského sadech. Situační plán. 1900

Škola v Komenského sadech. Průřez schodištěm. 1900

Škola v Komenského sadech. Průřez schodištěm. 1900

 
Škola v Komenského sadech. Bokorys. 1900

Škola v Komenského sadech. Bokorys. 1900

Škola v Komenského sadech. Projekt 1900. Pohled na levou část.

Škola v Komenského sadech. Projekt 1900. Pohled na levou část.

Škola v Komenského sadech. Projekt 1900. Pohled na pravou část.

Škola v Komenského sadech. Projekt 1900. Pohled na pravou část.

 
Škola v Komenského sadech 2013

Škola v Komenského sadech 2013

Škola v Komenského sadech 2013

Škola v Komenského sadech 2013

Škola v Komenského sadech 2013

Škola v Komenského sadech 2013

 
Škola v Komenského sadech 2013

Škola v Komenského sadech 2013

Škola v Komenského sadech 2013

Škola v Komenského sadech 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.