přeskočit k navigaci »

Opevnění

Počet zobrazení: 6823

Kategorie: Chebský hrad

Adresa: Dobrovského 21

 
 
 

Opevnění

Už sama poloha chebského hradu na ostrohu s příkopem, vyhloubeným v místě vstupu, byla základním předpokladem pro jeho obranu. Z vlastního opevnění hradu Vohburgů máme jistotu jen o severojižně probíhající zdi s dvěma válcovitými věžemi při koncích této hradby. Při výkopech byly objeveny pozůstatky jejich základů.

I pozdější falc byla chráněna tvarem terénu na severní, západní a východní straně. Hrad byl později zahrnut do městských hradeb, které byly místy až  trojité. Na severní straně hradu byly přistaveny dvě věže, z nichž se zachovala jen jedna. Západnější Skalní věž byla snesena v roce 1827 a materiál byl použit na stavbu Střelnice pod hradem.

Po polovině 17. století probíhající proměna Chebu v pevnost vedla k tomu, že hrad byl sevřen cihlovými hradbami. Vzhledem k tomu, že hrad měl sloužit jako citadela pro případ ovládnutí města nepřítelem, přibyly na straně k městu zesílené opevnění, kasematy a byl prohlouben a rozšířen příkop.                                             

(RS)

 

Texty

 
 

Šebesta 1998

Kasematy

Po třicetileté válce, během níž byl Cheb střídavě dobýván a obsazován švédskými, císařskými či saskými vojsky, byla na příkaz císaře Ferdinanda III. z roku 1652 zahájena stavba barokního opevnění města včetně hradu. Mohutné stavební úpravy zásadně změnily vzhled i celkovou situaci hradu. S výjimkou paláce byl celý obvod hradu obezděn barokním cihlovým pláštěm. Na jihozápadním rohu byl vybudován šípový ravelín, jehož nároží zdobí kamenné reliéfy císařského znaku. Obranu proti městu měl hradu zajistit na jižní straně rozšířený příkop a v roce 1673 vybudované kasematy. Jsou to klenuté vojenské prostory s malými střílnami v tlustých zdech. Z poslední kobky západně od Černé věže vede z hradu ven výpadní branka. Místo střechy mají kasematy hliněný násep, který měl zachycovat a tlumit dělostřelecké granáty. Toto monstrum pohltilo až do výše prvního patra Černou věž. Pohled na fádní cihlové zdivo zvenčí zpestřuje vedle ní barokní portál vstupní brány, který nese mezi římsami již téměř neznatelný nápis: L I R I S A G H B R , což znamená: Leopold I. Romanorum Imperator Semper Augustuts, Germaniae, Hungariae, Bohemiae Rex (Leopold I. římský císař, vždy rozmnožitel říše, král německý, maďarský a český). Tento nápis byl vytesán před Leopoldovou návštěvou Chebu roku 1673 po dokončení přestavby hradu. V někdejší strážnici vedle průjezdu je dnes pokladna. V jihovýchodním bastionu, který byl poprvé zpřístupněn v roce 1986, se mohou návštěvníci seznámit s výsledky dosavadního archeologického bádání na Chebsku. Součástí expozice je zajímavý detail, objevený v jižní okenní nice, a sice barokní bezpečnostní větrání prostoru muničníhho skladu. V západních kasematech je stálá výstava chebského kamnářství.

Šebesta 1998

 

Provozní doba

Otvírací doba je shodná s otvírací dobou celého areálu hradu Cheb:

Období Dny Čas
1.1. - 28.8. sobota - neděle 10:00 - 15:00
1.3. - 31.3. sobota - neděle 10:00 - 17:00
1.4. - 31.5 úterý - neděle 10:00 - 17:00
1.6. - 30.6. úterý - neděle 10:00 - 18:00
1.7. - 31.8. pondělí - neděle 10:00 - 18:00
1.9. - 31.10. úterý - neděle 10:00 - 17:00
1.11 - 31.12. sobota - neděle 10:00 - 15:00

 

 

 

Vstupné

V rámci vstupného platného pro celý areál hradu Cheb:

Vstupné Cena
Dospělí 60 Kč
Děti do 6 let, ZTP/P zdarma
Děti 6 - 15, studenti, důchodci 30 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 140 Kč
Příplatek za průvodce 20 Kč/osoba

 

Kontaktní údaje

Adresa: Dobrovského 21

Telefon: +420 602 169 298

E-mail: kastelan@hrad-cheb.cz

Web: www.hrad-cheb.cz

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hrad-Cheb/310650255669207

 

Obrázky

Mlýnská věž od východu. Kolem roku 1900

Mlýnská věž od východu. Kolem roku 1900

Mlýnská věž od západu. Kolem 1910

Mlýnská věž od západu. Kolem 1910

Mlýnská věž od západu. J. Haberzettl. Kolem 1900

Mlýnská věž od západu. J. Haberzettl. Kolem 1900

F 770, sign. 138-7

 
Kasematy. Pohled od východu do dvora

Kasematy. Pohled od východu do dvora

SOkA Cheb, F 5, sign. 19-5

Kasematy a Černá věž. Půdorys. Schürer 1934

Kasematy a Černá věž. Půdorys. Schürer 1934

Mlýnská věž. Půdorys a příčný řez. Schürer 1934

Mlýnská věž. Půdorys a příčný řez. Schürer 1934

 
Kasematy a Černá věž. Příčný řez. Jonas 1911

Kasematy a Černá věž. Příčný řez. Jonas 1911

Kasematy a Černá věž. Půdorys kolem roku 1840. V. Prökl

Kasematy a Černá věž. Půdorys kolem roku 1840. V. Prökl

SOkA Cheb, F 1, V. Prökl V., FOL.:429

Písečná brána. Půdorys kolem roku 1840. V. Prökl

Písečná brána. Půdorys kolem roku 1840. V. Prökl

SOkA Cheb, F 1, FOL.:272

 
Mlýnská věž. Schürer 1934

Mlýnská věž. Schürer 1934

Mlýnská brána kolem roku 1840. V. Prökl

Mlýnská brána kolem roku 1840. V. Prökl

SOkA Cheb, F 1, FOL.:285

Písečná brána v roce 1560. V. Prökl 1842

Písečná brána v roce 1560. V. Prökl 1842

SOkA Cheb, F 1, FOL:272

 
Písečná brána v roce 1496. V. Prökl 1842

Písečná brána v roce 1496. V. Prökl 1842

SOkA Cheb, F 1, FOL.:272

Mlýnská věž. Šrámek 1937

Mlýnská věž. Šrámek 1937

Opevnění 2013

Opevnění 2013

 
Opevnění 2013

Opevnění 2013

Opevnění 2013

Opevnění 2013

Opevnění 2013

Opevnění 2013

 
Opevnění 2013

Opevnění 2013

Opevnění 2013

Opevnění 2013

Opevnění 2013

Opevnění 2013

 
 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.