přeskočit k navigaci »

Most u Mostní brány

Počet zobrazení: 7982

Kategorie: Významné veřejné stavby

Adresa: Kamenná

 
 
 

Most u Mostní brány

Nejstarší most u bývalé Mostní brány byl až do poloviny 20. století jediným mostem přes Ohři ve městě, který zajšťoval veškerý silniční provoz severním směrem k Františkovým Lázním a dále k hranici se Saskem a Bavorskem. V roce 1899 byl starý dřevěný, neustále opravovaný most nahrazen novým, moderním železným mostem a sloužil až do dubna 1945, kdy jej chebská domobrana vyhodila do vzduchu. Americkými ženisty vybudovaný provizorní dřevěný most byl při povodni na jaře roku 1947 poškozen a v dubnu zde ženijní vojenský útvar sestavil a vysunul přes řeku železnou konstrukci nového mostu. Přestože se jednalo o anglický ženijní most typu Bailey, byl až do roku 1988, nazýván mostem Americkým. (bh)

Poté jej nahradil ocelový most s mostním tělesem ze dvou ocelových tubusů obdélníkového průřezu. Na původní žulové základy pilířů byly po svaření jednotlivých tubusů na pravé straně řeky, usazeny jeřábem z Vítkovic. Po ukotvení tubusů byly pak mezi sebou spojené překlenovacími pláty a tak dostal most celkovou šířku. Dále bylo dovařené zábradlí na úchyty připravené na svařenci tubusu předem. Následně byla celá konstrukce zvenčí strojně opískována a ze speciální lávky zavěšené dodnes na mostě, byla nanesena základní barva, poté pohledová šedá.

Slavomír Leinweber

 

Texty

 
 

Boháč 1999c

Most u Mostní brány

Na jaře 1899 přichází Cheb s konečnou platností o svůj nejstarší most přes Ohři u špitálu křížovníků s červenou hvězdou. Starý dřevěný most, zmiňovaný kronikáři již v roce 1374, byl jedním z důležitých vstupů do města a na nejstarších vedutách města z 16. století již rozpoznáme zděné pilíře zastřešeného mostu uzavřeného mohutnou Mostní bránou, kterou doplňovaly na pravém břehu dvě obranné věže. Most byl mnohokrát opravován a vylepšován a počátkem 18. století zde byly osazeny čtyři kamenné sochy světců. Po zrušení chebské pevnosti byl demolován na levém břehu Ohře v roce 1822 barokní ravelin, v roce 1833 byla zbourána již 24 let vyhořelá a neobydlená Mostní věž a z celého starého Chebu u Ohře zůstala jen strážnice a dřevěný most. Stále větší provoz znamenal nákladné opravy a téměř každých deset let vydávalo město velké peníze na stále nákladnější rekonstrukce mostu. Proto bylo rozhodnuto postavit nový, železný most. Výběrové řízení vyhrála v září 1898 Pražská strojírenská akciová společnost a v říjnu roku 1898 byla postavena provizorní dřevěná lávka, starý most stržen a kamenická firma Andrease Pöllmanna ze Skalky u Hazlova začala s upevňováním břehů a stavbou pilotů. Most byl projektován jako stavba 1. třídy s požadovanou zátěží 460 kg na m2. Do dubna roku 1899 postavili montéři firmy Ruston&Co. železnou konstrukci s dvěma 4,7 m vysokými oblouky a nový most dlouhý 39 m a široký 12 m byl ve dnech 23. a 24. května 1899 podroben zatěžkávací zkoušce. Přesně 40 009 cihel o celkové váze 216 384 kg vyzkoušelo statiku mostu. Pět koňských párů s povozy s dvanáctitunovým nákladem zjistilo, že se železná konstrukce pohnula v horizontální zátěži o pouhý 1 mm. Celková částka ve výši 58 000 zlatých se ukázala být dobrou investicí. Nový železný most byl úspěšně zkolaudován a Cheb tak za pouhých sedm měsíců po zahájení stavby získal nový most, který sloužil bez reklamačních oprav až do roku 1945.

(Boháč 1999)

 

Původní most již neexistuje. Dnes na jeho místě stojí betonová stavba.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Kamenná

 

Obrázky

Chebský most. Schilhabel kolem roku 1875

Chebský most. Schilhabel kolem roku 1875

Chebský most. Pohled od východu.  J. Haberzettl 1898.

Chebský most. Pohled od východu. J. Haberzettl 1898.

Chebský most. Před stavbou nového mostu. J. Haberzettl 1898

Chebský most. Před stavbou nového mostu. J. Haberzettl 1898

 
Chebský most. Nový železný most. J. Haberzettl 1899

Chebský most. Nový železný most. J. Haberzettl 1899

Chebský most. Stav v roce 1945

Chebský most. Stav v roce 1945

Chebský most. Stavba provizorního mostu v roce 1947

Chebský most. Stavba provizorního mostu v roce 1947

 
Chebský most. Letecký snímek z roku 1999

Chebský most. Letecký snímek z roku 1999

Chebský most. Plán Johanna Süha 1818

Chebský most. Plán Johanna Süha 1818

Chebský most. Situační plán. V. Prökl 1828

Chebský most. Situační plán. V. Prökl 1828

 
Chebský most. Situační plán. Soutěž zástavby 1935

Chebský most. Situační plán. Soutěž zástavby 1935

Chebský most. Plán Johanna Süha 1818

Chebský most. Plán Johanna Süha 1818

Chebský most. Plán Johanna Süha 1818

Chebský most. Plán Johanna Süha 1818

 
Chebský most. Situační plán 1831. Stavba strážnice

Chebský most. Situační plán 1831. Stavba strážnice

Chebský most. Kresba Kritzler 1871

Chebský most. Kresba Kritzler 1871

Chebský most. Plán. Soutěž zástavby 1935

Chebský most. Plán. Soutěž zástavby 1935

 
Chebský most. Plán. Soutěž zástavby 1935

Chebský most. Plán. Soutěž zástavby 1935

Chebský most. Plán. Soutěž zástavby 1935

Chebský most. Plán. Soutěž zástavby 1935

Most u Mostní brány 2013

Most u Mostní brány 2013

 
Most u Mostní brány 2013

Most u Mostní brány 2013

Most u Mostní brány 2013

Most u Mostní brány 2013

Most u Mostní brány 2013

Most u Mostní brány 2013

 
Most u Mostní brány 2013

Most u Mostní brány 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.