přeskočit k navigaci »

Úvod > Historická encyklopedie > Encyklopedie chebských památek > Kostely, kláštery > klášterní Kostel NALEZENÍ sv. kříže

klášterní Kostel NALEZENÍ sv. kříže

Počet zobrazení: 3055 | tento objekt již neexistuje

 
 

klášterní Kostel NALEZENÍ sv. kříže

Architekt Anton Schneider

1930–1933

 

Malířská výzdoba

Franz Dietl, Alexandr Brömse

 

Sochařská výzdoba

Johann Adolf Mayerl, Andreas Lugert

 

Milosrdné sestry sv. Kříže se usadili v Chebu roku 1864. Kongregace, jejímž účelem byla charitativní práce a školní výuka, založila v Hradební ulici dívčí školu, která získala později statut veřejné školy. Komplex budov však koncem 20. let 20. století přestal dostačovat, a tak vedení kongregace rozhodlo vybudovat mimo limitující městkou zástavbu rozsáhlý klášterní areál v dnešní ulici 17. listopadu, tudíž poblíž všeobecné nemocnice. Projekt nového klášterního kostela Nalezení sv. Kříže vypracoval architekt Anton Schneider († 1964) pocházející z malé vesnice Louka u Mnichova. Architekt se v roce 1925 úspěšně prezentoval projektem kostela sv. Josefa v České Vsi poblíž Jeseníku, v němž vytvořil zajímavou syntézu tradicionalismu a moderny. Kostel Nalezení sv. Kříže vycházel ve vnější podobě z neorománského slohu, interiér pak odkazoval k raně křesťanským bazilikám. Kostel byl koncipován jako trojlodní s plochým kazetovým stropem a půlkruhovou apsidou. Boční lodě oddělovaly v přízemí arkády a nad nimi probíhala arkádová empora. Pozdější provinční představená Alexandrina Brömseová (1882–1961) pověřila výmalbou klášterního kostela chebského malíře Franze Dietla (1892–1945). Vymezena mu byla předně plocha nad vítězným obloukem, kde se v úrovni bazilikálních oken nacházely slepé arkády. Do nich malíř v duchu byzantských mozaik vyobrazil na perleťovém pozadí postavy jednotlivých světců. Podle byzantských vzorů byl v kopuli apsidy ztvárněn rovněž trůnící Kristus (Pantokratór) na sféře s apoštoly od Alexandera Brömseho z Františkových Lázní. Kříž na hlavním oltáři byl dílem chebského sochaře Johanna Adolfa Mayerla. Tři mramorové oltáře zhotovil Andreas Lugert z Chebu. Po 2. světové válce ukončila činnost kláštera akce K a do klášterního komplexu se nastěhovala jednotka pohraniční stáže. Dnes areál chátrá a jeho zánik je zřejmě již neodvratný.

 

 

Zbyněk Černý - Marcel Fišer, Umění v Chebu. Umění ve veřejném prostoru. Sv. II, Klatovy 2013, s. 92-93

 

Foto 1: Pohled na klášterní kostel Nalezení sv. Kříže, 1946 (SOkA Cheb), in: Umění v Chebu, s. 92.

Foto 2: Interiér kostela Nalezení sv. Kříže, 1946 (SOkA Cheb), in: Umění v Chebu, s. 93.

 

Obrázky

Interiér kostela Nalezení sv. Kříže, 1946 (SOkA Cheb), in: Umění v Chebu, s. 93.

Interiér kostela Nalezení sv. Kříže, 1946 (SOkA Cheb), in: Umění v Chebu, s. 93.

Pohled na klášterní kostel Nalezení sv. Kříže, 1946 (SOkA Cheb), in: Umění v Chebu, s. 92.

Pohled na klášterní kostel Nalezení sv. Kříže, 1946 (SOkA Cheb), in: Umění v Chebu, s. 92.

 
 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.