přeskočit k navigaci »

Elektrárna

Počet zobrazení: 6007 | tento objekt již neexistuje

Kategorie: Významné veřejné stavby

Adresa: Pekařská

 
 
 

Chebská elektrárna

Roku 1910 udělila chebská městská obec A. E. G. Union, elektrárenské společnosti ve Vídni koncesi na postavení elektrárny, jakož i provozování elektrická centrály. Stavba celé elektrárny započala v létě 1910 a pokračovala velmi rychle, takže mohla být v létě 1911 předána do provozu.

(KfdE 1912)

 

Texty

 
 

KfdE 1912

Chebská elektrárna

 Roku 1910 udělila chebská městská obec A. E. G. Union, elektrárenské společnosti ve Vídni koncesi na postavení elektrárny,  jakož i provozování elektrická centrály. Už během jednání  o postavení chebské elektrárny přicházely dotazy ohledně dodávky proudu mimo město. Proto se A. E. G. Union rozhodla postavit v Chebu elektrárnu pro dálkové přenosy. Obzvláště bavorské sousední město Waldsassen, vzdálené 14 km od Chebu, se velmi zajímalo o dodávku elektřiny a bylo také jako první připojeno k chebské elektrárně. Samotný Cheb, jako okresní a krajské město s asi 28 000 obyvateli, je samozřejmě se svým čilým hospodářským a cestovním životem hlavním odběratelem elektrického proudu.

Stavba celé elektrárny započala v létě 1910 a pokračovala velmi rychle, takže mohla být v létě 1911 předána do provozu. Postavili ji pod Zlatým vrchem na území, které je dnes částí Slavic, na pozemku města. Dá se považovat za vzorný závod s moderní technikou. Jsou použity všechny novinky, které dosahují úsporný a racionální provoz a je postaráno o nanejvýš možnou bezpečnost v celém provozu.

 Jako pohonné stroje slouží dvě A. E. G. turbínová dynama, každé o užitečném výkonu 550 koňských sil. Tyto turbíny napájí pára ze dvou kotlů, každý o 200 m2 výhřevné plochy systému Borsig pod napětím 15 atmosfér a s přehřátím na 350° C.

Turbodynama dodávají trojfázový střídavý proud o napětí 5000 voltu a  toto napětí se rozděluje ve velké přehledné rozvodně vzorně uspořádané dle jednotlivých hlavních přívodů pro chebskou městskou síť a dále pro mimoměstské odběratele. Rozvodna obsahuje vedle všech nutných bezpečnostních a vypínacích zařízení, která jsou konstruována podle nejnovějších zkušeností na tomto úseku, ještě samočinné regulátory napětí, které udržují správnou výši napětí na strojích a zamezují velké výkyvy při velkém zatížení.

Chebská městská síť má 2 hlavní přívody, které mají 16 transformačních stanic. V nich se mění primární napětí 5000 voltů na 208/12 voltů. Transformační stanice jsou rozděleny po městě podle odběru proudu a jsou umístěny jednak ve vlastních vybudovaných prostorách a jednak ve sklepích veřejných budov nebo v plechových vkusných budkách přizpůsobených architektuře obrazu města.

Elektrické osvětlení města je prozatím omezeno jen na hlavní ulice a náměstí. Je tu dohromady 24 intenzivních obloukových světel, každé má 12 ampérů se šestnácithodinovou svítivostí.

 Pro rozvod mimo město se počítá rovněž se dvěma vysokonapěťovými kabely, z nichž je prozatím položen jen jeden. Ten vede jako kabel s vysokým napětím do asi 6 km vzdálené obce Podhradu, kde se převádí v převodní stanici na normální napětí. Odtud vede proud jen s malou odbočkou pro obec Hroznatov přímo do bavorského města Waldsassen. 

(KfdE 1912,162-4)

 
 

Eger 1931

Elektrárenská rozvodná společnost s.r.o. Cheb

Elektrárna byla postavena roku 1910 a během let provozu podle potřeby rozšířena a vybavena všemi moderními přístroji rozvodny, spínači a stroji na výrobu elektřiny. Elektrárna dodává elektřinu městu Chebu, Františkovým Lázním a ve velkém obvodu obcím na Chebsku, které ji v bohaté míře využívají v průmyslu, živnostech a zemědělství. Město Cheb a také Františkovy Lázně dostávají proud o napětí 5 KV, naproti tomu venkovská síť je zásobována 20 KV. Kromě parní elektrárny v Chebu patří k závodům také malá vodní elektrárna v Podhradu, která je také vybavena moderními stroji a je schopna splnit v tomto oboru všechny požadavky.

(Eger 1931,227)

 

Tento objekt není veřejnosti přístupný.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Pekařská

 

Obrázky

Elektrárna. Celkový pohled. 1911

Elektrárna. Celkový pohled. 1911

Elektrárna. Strojovna. 1911

Elektrárna. Strojovna. 1911

Elektrárna. Kotelna. 1911

Elektrárna. Kotelna. 1911

 
Elektrárna. Strojovna. 1911

Elektrárna. Strojovna. 1911

Elektrárna. 1945

Elektrárna. 1945

Elektrárna. 1945

Elektrárna. 1945

 
Elektrárna. 1945

Elektrárna. 1945

Elektrárna. 1945

Elektrárna. 1945

 
 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.