přeskočit k navigaci »

Dům Wilhelma Künzela

Rok vzniku: 1891

Počet zobrazení: 5755

Kategorie: Domy na pěší zóně

Adresa: Májová 33, čp. 588

 
 
 

V roce 1890 se obchodník, bankéř a směnárník dr. Wilhelm Künzel rozhodl vybudovat svůj obytný a nájemní dům na rohu třídy Svobody a Májové ulice. Projekt svěřil ing. Ferdinadu Herglotzovi, jehož dílem je zejména vilová čtvrť rozkládající se okolo Divadelního náměstí.[1] Jeden z posledních projektů tohoto výrazného chebského stavitele nezapřel autorův charakteristický rukopis. Dvoupatrové budově vycházející z tvarosloví francouzské renesance dominovala nárožní věžice zakončená polygonální střechou. V přízemí se směrem do ulice Svobody nacházely dvě klenuté obchodní místnosti se sklady a třetí na zkoseném nároží, směrem do Májové ulice se pak rozkládalo pět místností a vstup do domu. Do prvního patra situoval stavitel celkem devět obytných místností, do druhého pak osm. Dr. Wilhelm Künzel spolu se svými bratry provozoval v domě bankovní a směnárenské služby. Mezi lety 1908–1910 zde zřídili pobočku Anglo-rakouské banky, kterou v roce 1922 převzala Anglo-československá banka. Přízemí tak bylo adaptováno pro potřeby bankovního ústavu a vedle pokladny a kanceláří se zde nacházela i rozměrná trezorová místnost. Wilhelm Künzel se v Chebu příliš nezdržoval a pobýval většinou v rodném Bayreuthu. Po Künzelově smrti v roce 1928 zdědili dům jeho tři děti a manželka Johanna. V letech 1946–1948 se usídlila v bankovních prostorách Legiobanka, a. s. Od 60. let sídlil v budově Podnik bytového hospodářství a později ředitelství Oblastního bytového podniku v Chebu. Své prostory zde mělo proslulé a velmi oblíbené chebské knihkupectví, jež po dlouhá léta umně vedl Miroslav Kubiska.

Autoři textu: Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová

 

Poznámka

[1] Zbyněk Černý, Vila Ferdinanda Herglotze–Kamenná vila, in: Slavné vily Karlovarského kraje, Praha 2010, s. 50–53.

Literatura:

Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu / Geschichte der Fussgängerzone in Eger, Město Cheb 2010, s. 91-93.

 

Projekt

Ferdinand Herglotz

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Májová 33, čp. 588

 

Obrázky

Napravo dům čp. 588 v roce 1954. V přízemí se nacházelo vyhlášené knihkupectví. Foto J. Slavík, SOkA Cheb.

Napravo dům čp. 588 v roce 1954. V přízemí se nacházelo vyhlášené knihkupectví. Foto J. Slavík, SOkA Cheb.

Dům čp. 588, okolo 1899, SOkA Cheb.

Dům čp. 588, okolo 1899, SOkA Cheb.

 Dům Wilhelma Künzela 2013

Dům Wilhelma Künzela 2013

 
 Dům Wilhelma Künzela 2013

Dům Wilhelma Künzela 2013

 Dům Wilhelma Künzela 2013

Dům Wilhelma Künzela 2013

 Dům Wilhelma Künzela 2013

Dům Wilhelma Künzela 2013

 
 Dům Wilhelma Künzela 2013

Dům Wilhelma Künzela 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.