přeskočit k navigaci »

Dům Widtmann II.

Počet zobrazení: 7386

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 41

 
 
 

Dům Widtmannů II.

Nazývaný podle kupecké rodiny Widtmannů, kteří zde vybudovali velkoobchod J. A. Widtmann s textilním zbožím. Původně dva samostané domy čp. 487 a 488 měly od roku 1810 společného majitele a v roce 1891 získala oba domy Magdalena Widtmann. Propojením obou domů vzniklo obchodní centrum nazývané již po roce 1900 prvním chebským obchodním domem. Rekonstrukce obou spojených domů, dokončená v roce 1966, zachovala sjednocující, historizující fasádu a původní dvojdům je dnes veden jako jedna budova pod čp. 487

(bh)

 

Texty

 
 

Prökl 1877

Dům Göldnerů - Dresselů čp. 488

Patřil roku 1565 Göldnerům z Göldenhofenu, kterým patřil ještě dům čp. 410 v Židovské ulici a čp. 60, kde je ještě jejich kamenný erb, nyní v muzeu, roku 1571 patřil Junckherovi, 1576 Löwovi, 1650 Hoernovi, 1652 Dreßlovi z Neubergu

(Prökl 1877,496)

 
 

Siegl 1931_487

Majitelé, č.p. 487, náměstí 41  (firma J. A. Widtmann)

1496-1497 Alt Hans Mertel

1498-1499 Peter Mertel

1500-1541 Wolf Stubner

1542-1544 Jeho vdova

1545-1559 Jakob Brusch

1560-1576 Johann Brusch

1577-1592 Peter Gabler

1593-1598 Jeho dědici

1598-1611 Christoph Gabler

1612-1613 Jeho vdova

1614-1621 Johann Gabler

1622-1631 Jeho dědici

1632-1634 Reichard Gabler. U něho bydlel 1634 hejtman Valdštejnových trabantů Anton   Maria Nelczin (v ubytovací listině jmenovaný "Melsin")

1635-1642 Jeho vdova Margaretha

1642-1660 Abraham Kölbel, zámečník. 25. 12. 1660 prodej následujícím:

1661-1706 Johann Mühlventzel, konvář, jeho dědici nechali 1706 připsat dům následujícím

1706-1712 Margaretha Funk, která postoupila 29. 11. 1712 polovinu domu svému synu Johannu Thomasi Funkovi

1713-1723 Uvádějí se oba jako daňoví poplatníci. Roku 1723 kupuje Johann Thomas Funk také druhou polovinu

1724-1749 Johann Thomas Funk, purkmistr, + 1749

1750-1771 Jeho vdova Maria Rosina Funk. Po její smrti byl dům převeden 23. 11. 1771 na dceru Magdalenu Funk, ovdovělou Loquai. Z její pozůstalosti přešel dům 12. 4. 1810 na Vinzenze Witze, nadporučíka u Erbachova pluku, který jej již 25. července 1810 přenechal Elisabetě Bachmayer, která už byla, jak uslyšíme, majitelkou sousedního domu č.p. 488. Po následující smrti Elisabethy Bachmayer 18. 6. 1835 byly oba domy č.p. 487 a 488 16. 9. 1836 přepsány na dcery Annu Bayer a Elisabethu Röder stejnými podíly a po smrti obou spoluvlastnic přešly na jejich manžele Karla Bayera a Johanna Wilhelma Rödera. Dne 25. 2. 1867 byly oba domy exekutivně nabídnuty, získány Chebským komorním fondem a hned dále prodány městské obci, která je přenechala 8. 9. 1891 Magdaleně Widtmann. V poslední době byly oba domy spojeny v jeden, jehož polovina na levé ruce od domovních vrat představuje čp. 487.

 

(Siegl 1931/43-4)

 
 

Siegl_1931_488

Majitelé, čp. 488, náměstí 41  (firma J. A. Widtmann)

1496-1513 Oswald Wassermann

1514-1519 Oswaldovi děti

1520-1545 Hans Oswolt (a Oswalt)

1546 Jeho vdova

1547-1554 Její děti

1555-1561 Georg Oswald

1562-1564 Jeho vdova

1565-1571 Johann Söldner

1572-1576 Erhard Junckher

1577-1598 Christoph Löw

1599-1602 Jeho dědici

1603-1637 Sebastian Löw. Během Valdštejnovy tragedie  bydlel  u něho Adam Erdmann hrabě Trčka spoluzavražděný na hradě

1638-1640 Vdova Bastiana Löwa

1641-1648 Jakob Erdmann

1649 Jeho vdova

1650-1652 Christoph Ernst von Horn

1653-1663 Purkmistr Johann Paul Dressel von Neuberg, + 3. 10. 1663

1664-1683 Jeho vdova Magdalena

1684-1719 Jeho syn Joh. Christoph Dressel von Neuberg, + 25. 3. 1719

1720-1739 Jeho dědici

1739-1761 Georg Adam Dressel von Neuberg + 21. 6. 1761

1761-1763 Jeho bratr Johann Adam Dressel von Neuberg

1764-1782 Vdova po posledním Anna Maria prodává dům dne 2. 11. 1782 následujícím

1782-1798 Andreas Niessner, jehož pozůstalost získala 1. 5. 1798 jeho dcera Elisabetha a potom, jak už bylo nahoře řečeno, 25. července 1810 koupila také sousední dům č.p. 487. Další osudy tohoto domu už jsem uvedl. Napravo od domovních vrat je dům č.p. 488, v němž byl ubytován hrabě Trčka a jeho manželka Maximiliana, rozená Harrachová v době krvavé katastrofy.

 

(Siegl 1931/44)

 

 
 

Kunst 1992_487

Č.p. 485-487 Jakubská ulice 2

Dřívější kupecký dům Widtmann. Široké průčelí v neobarokním slohu, 1892.

(Kunst 1992,603)

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 41

 

Obrázky

Dům Widtmann II. kolem roku 1900

Dům Widtmann II. kolem roku 1900

Dům Widtmann II. kolem roku 1910

Dům Widtmann II. kolem roku 1910

Dům Widtmann II. kolem roku 1915

Dům Widtmann II. kolem roku 1915

 
Dům Widtmann II. v roce 1946

Dům Widtmann II. v roce 1946

Dům Widtmann II. v roce 1964

Dům Widtmann II. v roce 1964

Dům Widtmann II, Fasáda 1979

Dům Widtmann II, Fasáda 1979

 
Dům Widtmann II. v roce 1999

Dům Widtmann II. v roce 1999

Dům Widtmann II. 2013

Dům Widtmann II. 2013

Dům Widtmann II. 2013

Dům Widtmann II. 2013

 
Dům Widtmann II. 2013

Dům Widtmann II. 2013

Dům Widtmann II. 2013

Dům Widtmann II. 2013

Dům Widtmann II. 2013

Dům Widtmann II. 2013

 
 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.