přeskočit k navigaci »

Dům Werner

Počet zobrazení: 5140

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 482/37

 
 
 

Wernerův dům

Nazývaný podle prvního doloženého majitele a chebského starosty, který zde  v letech 1517-1557 bydlel. Dům dostal svou dnešní podobu v roce 1802 spojením dvou úzkých, sousedících domů. Je charakteristický velmi kvalitní, dochovanou rokokovou fasádou s klasicistními štukovými prvky.

(bh)

 

Texty

 
 

Siegl 1931

Majitelé, č.p. 482, náměstí 37 (Josef a Magdalena Kasseckertovi)

1517-1557 Purkmistr Erhard Wernher, + 13. 4.

1558 1558 Jeho dcera, která se vdala za následujícího

1559-1578 Dr. Michael Aichler (Achler, Eichler)

1579-1585 Jeho vdova

1586 Její dědici

1587-1603 Reichard A(i)chler

1604-1608 Marcus Chemnitzer

1609-1614 Jeho vdova

1615-1617 Její dědicové. 3. 3. 1617 prodej následujícím

1617-1646 Christoph Grillmayer. U něho bydlel během více zmíněné Valdštejnovy katastrofy tajný rada a člen komory svobodný pán von Teufel.

1647-1652 Dědici Christopha Grillmayera. 17. 10. 1653 nechal plukovník Melchior Adam von Moser a Jakob Müller připsat na Hieronyma Rupprechta

1653-1680 Hieronymus Rupprecht

1681-1683 Jeho dědici, kteří jej nechali připsat následujícímu

1683-1691 Christof Grillmayer. 28. 1. 1692 přípis následujícímu

1692-1720 Kaspar Mahner

1721-1731 Jeho dědici

1732-1754 Egid Mahner

1755-1758 Jeho dědici, kteří jej 1758 prodali cínaři Christophu Adamu Götzovi

1758-1800 Adam Götz. Smlouvou z 22. dubna 1834 prodali dědici po Adamu Götzovi dům za 9 600 zl. Matthesu Dörflerovi. Po jeho dětech se stal Anton Dörfler roku 1869 jediným majitelem domu, který listinou z 28. června 1679 přešel na jeho děti a koupí dne 26. května 1885 se dostal Niklasu Ottovi. Dnes je dům v majetku manželů Kasseckertových.

(Siegl 1931/26-7)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 482

Roku 1802 vytvořen sloučením dvou úzkých domů. Zvlášť pěkné rokokové průčelí s klasicistními prvky. Vertikální členění úzkými výstupky pilířů přes tři poschodí na rozích a na spoji obou domů, zdobený ozdobně stylizovaným hlavicovým ornamentem. Okna spojená štukovými výčnělky. Dekorace beletáže odstupňovaná směrem nahoru od baňatých parapetů (girlandy s růžemi) s bohatými rostlinnými ornamenty a plastického lunetového štuku pod přístřešky (beletáž) zaklenutými do segmentových oblouků přes festony v parapetech a stylizovanou lasturovou výzdobu pod zakřivenými nadokenními římsami s lomenými štíty (druhé patro) k nezdobeným rámům (třetí patro). Přízemí dnes narušeno velkými výlohami. Nejnápadnější prvky jsou velké okenní vikýře s volskými oky pod polokruhovými obloukovitými střechami, manýristický motiv.

(Kunst 1992,602)

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 482/37

 

Obrázky

Dům Werner kolem roku 1900

Dům Werner kolem roku 1900

Dům Werner kolem roku 1940

Dům Werner kolem roku 1940

Dům Werner. Fasáda kolem roku 1940

Dům Werner. Fasáda kolem roku 1940

 
Dům Werner v roce 1956

Dům Werner v roce 1956

Dům Werner v roce 1965

Dům Werner v roce 1965

Dům Werner, fasáda 1979

Dům Werner, fasáda 1979

 
Dům Werner v roce 1999

Dům Werner v roce 1999

Dům Werner 2013

Dům Werner 2013

Dům Werner 2013

Dům Werner 2013

 
Dům Werner 2013

Dům Werner 2013

Dům Werner 2013

Dům Werner 2013

Dům Werner 2013

Dům Werner 2013

 
 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.