přeskočit k navigaci »

Dům Reichl

Počet zobrazení: 5553

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 506/5

 
 
 

Dům Reichlů

Nazývaný podle rodu Reichlů, kteří jej vlastnili v letech 1685 - 1758

(bh)

 

Texty

 
 

Prökl 1877

Č. p. 506

Rodový dům Heinelů - Klinkervoglů  patřil roku 1531 Meinlovi, pak připadl Klinkervoglům - 1563-1569, Crahmerům 1570-1618, Brandtům 1619-37, Junckherům 1637-59, potom Wassermannům.

(Prökl 1877,496)

 
 

Siegl 1931

Majitelé, č.p. 506, náměstí 5 (Anton Schwarz)

1531-1535 Hieronymus Meinl

1536-1569 Wolf Klinckerwogel

1670-1618 Purkmistr Adam Cramer na Podhradě

1619-1623 Paul von Brand

1624-1637 Jeho vdova Anna Maria von Brand. Po ní dědí dne 9.12.1637 následující

1637-1659 Paul Junckher von Oberkunreuth. Dne 24. 12. 1659 nechává jeho dcera Anna Maria von Endern připsat dům Erasmu Wassermannovi a Hansi Georgu Braunovi, kantoru, každému polovinu.

1660-1676 Tito oba. Dne 27. 2. 1677 prodali dědicové polovinu Erasma Wassermanna jmenovanému Hansi Georgu Braunovi

1677-1678 Johann Georg Braun

1679-1680 Jeho dědici. 9.11. 1680 přípis následujícímu

1680-1685 Johann Adam Hänfling. 7. 8. 1685 prodej následujícímu

1685-1700 Purkmistr Johann Thomas Reichl, + 1700

1701-1720 Jeho vdova Magdalena Reichlová

1721-1726 Její dědici, kteří nechali připsat dům 1727 synu Johannu Josefu Maximilianu Reichlovi, městskému písaři a pozdějšímu purkmistru

1727-1755 Právě jmenovaný Joh. Jos. Maximilian Reichl, + 22. 3. 1755

1756-1758 Jeho vdova. Hrobka Reichlovy rodiny leží na severní stěně kostela sv. Mikuláše a sice napravo od portálu.

(Siegl 1931/63)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 506

V jádru ještě gotický dům, roku 1685 přestavěn stavitelem Thomasem Reichlem, s žebrovou křížovou klenbou ve vstupní hale na středovém sloupu (letopočet a jméno stavitele na hlavici sloupu) a raně barokním průčelím s kolosálním řádem na rustikované podezdívce. Asymetrické uspořádání oken a lomené ostění portálu se zbytky někdejších krabů ještě zřetelně ukazují na gotickou stavbu. Vnitřek výrazně přestavěn v 50. letech, v původním stavu zachovány jen části přízemí. V prvním patře gotické okenní otvory do schodiště.

(Kunst 1992,600)

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 506/5

 

Obrázky

Dům Reichl v roce 1951

Dům Reichl v roce 1951

Dům Reichl, fasáda 1979

Dům Reichl, fasáda 1979

Dům Reichl 2013

Dům Reichl 2013

 
Dům Reichl 2013

Dům Reichl 2013

Dům Reichl 2013

Dům Reichl 2013

Dům Reichl 2013

Dům Reichl 2013

 
Dům Reichl 2013

Dům Reichl 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.