přeskočit k navigaci »

Dům Pachelbel

Počet zobrazení: 13031

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3/18

 
 
 

Pachelbelův dům.

Nazývaný podle majitele a starosty Chebu v době třicetileté války, je známý především tím, že zde byl ubytován Albrecht z Valdštejna během svého prvního pobytu v Chebu v roce 1625.

(bh)

 

Texty

 
 

Prökl 1877

Rodový dům Pachelbelů čp. 3.

Má rovněž 3 patra a 6 oken. Wolf Adam Pachhelbel se roku 1584 přestěhoval z Wunsiedlu do Chebu, roku 1591 si vzal Ursulu, dceru starosty Franze Junckera a Barbary, rozené Crahmerové z Podhradu, jejíž bratr Kaspar Crahmer v Chebu velmi podporoval luteránské učení, na které přistoupil i Pachelbel. Roku 1593 získal od Martina Klenerla pěkný dům stojící vedle domu jeho tchýně a tchána von Junckerů a roku 1600 následoval tchána ve funkci starosty, roku 1608 získal statky Gehag a Harleß, k čemuž použil pětinu majetku otce své ženy; roku 1610 dosáhl povýšení ve stavu a erbu přízviskem "von Gehag" od císaře Rudolfa. Po smrti tchýně Barbary von Juncker roku 1619 a po vykonání její poslední vůle manželé koupili ještě druhý dům čp. 492 ve spodní části náměstí (dům, ve kterém zemřel Valdštejn). Po úmrtí v roce 1620 zanechal dva syny a vdovu Ursulu, rozenou von Juncker, která po 5 letech rodový dům čp. 3 předala staršímu synovi Wolfu Adamovi II. Ten následoval svého otce a stal se starostou. Při znovuzavedení katolictví reskriptem císaře Ferdinanda II. byl ale sesazen a vyhnán, dům a oba statky byly zabaveny městem a on se přestěhoval po odevzdání pětiny svého majetku 8.600 zl. do Wunsiedlu. Zatímco Pachelbel žil v exilu, přišel během svého tažení z Karlových Varů do Memmingenu v roce 1630 s velkou slávou a doprovodem 6 knížat, 150 šlechticů a jízdní osobní stráží vedenou Picolominim do Chebu Valdštejn, který se v tomto Pachelbelově domě čp. 3 28. a 29. května ubytoval. Dům byl pak 13. prosince 1630 prodán za 3000 zl. Frischeisenovi von Eisenburg.

(Prökl 1877,497-8)

 
 

Siegl 1931

Majitelé, č.p. 3, náměstí 18, Školní ulice 36 (Oskar André).

S tímto domem byl spojen také ve Školní ulici stojící pivovar, sladovna a obytný dům patřící dnes bratrům Schmidtovým

1518-1547 Linhard Nekisch (Nekschi) z čehož se později stal Netsch

1548-1554 Jeho vdova 1555-1563 Johann Nekisch

1564-1577 Thomas Braun

1578 Johann Wunschalt 1579-1584 Jeho vdova

1585-1618 Matin Klerl

1619-1620 Wolfgang Pachelbel, purkmistr, +1620

1621-1624 Jeho vdova Ursula

1625-1629 Purkmistr Wolf Adam Pachelbel. U něho se ubytoval Valdštejn za svého prvního pobytu v Chebu dne 31. července 1625. Příští den však přesídlil na dvůr Chlumeček, kde zůstal do 3. září

1630-1644 Wolfgang Frischeisen von Eisenberg +14. 7. 1644

1645-1684 Purkmistr Johann Albrecht Rampf, +30. 12.1684

1685-1697 Jeho vdova Maria Magdalena

1698-1699 Její dědici

1700-1702 Georg Karl a Eleonore Rampfovi

1703-1732 Georg Karl Rampf sám

1733-1738 Jeho dědici

1739-1758 Susanna Ludwig von Liebeneck

1759-1792 Adam Otto

1793-1828 Barthl Netsch

1829-1833 Justiciár Vinzenz Glückselig

1834-1847 Karl a Anna Röhrigovi

1848 Georg Gradl

(Siegl 1931/83-4)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 3, Školní ulice 36

Tzv. dům Pachelbelů. Zde bydlel Valdštejn při svých čtyřech návštěvách Chebu, 1625, 1630 (dvakrát) a 1632. Nezdobené průčelí. Gotická průchozí hala s křížovou klenbou, vpravo půlkruhovitě otevřená do haly s trojdílnou klenbou na dvou žulových sloupech.

(Kunst 1992,601)

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

 

Kontaktní údaje

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3/18

 

Obrázky

Dům Pachelbel v roce 1897

Dům Pachelbel v roce 1897

Dům Pachelbel v roce 1960

Dům Pachelbel v roce 1960

Dům Pachelbel v roce 1962

Dům Pachelbel v roce 1962

 
Dům Pachelbel v roce 1998

Dům Pachelbel v roce 1998

Dům Pachelbel, fasáda 1979

Dům Pachelbel, fasáda 1979

Dům Pachelbel 2013

Dům Pachelbel 2013

 
Dům Pachelbel 2013

Dům Pachelbel 2013

Dům Pachelbel 2013

Dům Pachelbel 2013

Dům Pachelbel 2013

Dům Pachelbel 2013

 
Dům Pachelbel 2013

Dům Pachelbel 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.