přeskočit k navigaci »

Dům Oswalda Hafenrichtera

Rok vzniku: 1867

Počet zobrazení: 5233

Kategorie: Domy na pěší zóně

Adresa: Svobody 2, čp. 9

 
 
 

Dům čp. 9 náležel k trojici domů, která uzavírala chebské náměstí v místě koňského trhu. Nejstarším známým majitelem domu je Johann Walburger, který jej obýval v letech 1531–1545. Na správě města se z majitelů domu podílel nejaktivněji Paul Trage, který v letech 1612–1629 zasedal jako zastupitel ve vnější obci chebské městské rady a v letech 1630–1632 byl členem městského soudu. Až do roku 1867 si měšťanský dům s hrázděným štítem zachovával gotický ráz. V severním průčelí se do domu vstupovalo lomeným portálem s okosením do mázhausu, který byl sklenut křížovou klenbou na středový sloup. Své středověké založení prozrazovala také hluboká parcela sahající až k hradbám. V roce 1867 byl dům z větší části demolován a následně přestavěn podle projektu Adama Haberzettla. Stavitel opět sáhl k svému oblíbenému stylu čerpajícímu z gotického slohu obohaceného o řadu renesančních prvků (zejména hlavní římsa). Rozměrné průčelí rytmizoval Haberzettl rizality s polosloupy spínajícími dvě patra. Ty korunoval stupňovitými atikami. Objekt byl v rámci přestavby rozdělen na dvě čísla popisná, přičemž čp. 8 na rohu Šlikovy ulice a ulice Svobody vybudovali manželé Adam a Theresia Kreuzingerovi. V přízemí domu se nacházely četné obchůdky s galanterií a střižním zbožím, s oděvy a obuví, prádelna, ale také hračkářství s převážně norimberskými hračkami (Karl Weichesmüller). Ve 20. letech 20. století zde provozoval své vyhlášené knihkupectví Anton Böhringer a antikvariát Hans Böhringer. Budova, která prakticky vytvářela jeden domovní blok, byla v roce 1939 ubourána (čp. 8), aby zde vyrostl moderní dům Rudolfa Stanky. Po válce se v přízemí domu nacházela prodejna hodin a klenotů a knihkupectví. Que procedit, s. 45-49.

Autoři textu: Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová

 

Poznámka

Literatura:

Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu / Geschichte der Fussgängerzone in Eger, Město Cheb 2010, s. 45-49

 

Projekt

Adam Haberzettl

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Svobody 2, čp. 9

 

Obrázky

Poškozený pomník Josefa II. Na pozadí dům čp. 9, okolo 1921, SOkA Cheb

Poškozený pomník Josefa II. Na pozadí dům čp. 9, okolo 1921, SOkA Cheb

Dům čp. 9, J. Slavík, 1957, SOkA Cheb

Dům čp. 9, J. Slavík, 1957, SOkA Cheb

Dům Oswalda Hafenrichtera 2013

Dům Oswalda Hafenrichtera 2013

 
Dům Oswalda Hafenrichtera 2013

Dům Oswalda Hafenrichtera 2013

Dům Oswalda Hafenrichtera 2013

Dům Oswalda Hafenrichtera 2013

Dům Oswalda Hafenrichtera 2013

Dům Oswalda Hafenrichtera 2013

 
Dům Oswalda Hafenrichtera 2013

Dům Oswalda Hafenrichtera 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.