přeskočit k navigaci »

Dům Müller

Počet zobrazení: 6837

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: Kostelní nám. 1

 
 
 

Dům Müllerů

Nazván podle rodiny Müllerů, kteří v roce 1653 zakoupili tento dům i s lékárnou a provozovali ji zde  téměř sto let. V roce 1706 již vlastnili i menší zadní dům směrem ke Kostelnímu náměstí, který dostavěli do stejné výše jako dům k náměstí. V roce 1742 pak byly oba domy spojeny v jeden rohový dům podél Kostelní ulice. V 19. století dostal dům novou neogotickou fasádu a po zakoupení městem v roce 1905, kdy zde byly zřízeny městské úřadovny, byl dům přestavěn do dnešní podoby. V roce 1956 byl propojen i zadní trakt se sousední budovou a dům se stal součástí muzea.

(bh)

 

 

 

Texty

 
 

Siegl 1931

Majitelé, č.p. 493, náměstí 4, Kostelní náměstí 1 (Město Cheb)

? -1531 Jorg Daniel

1532-1555 Ludwig Daniel

1556-1576 Jeho vdova

1577-1581 Její dědici

1582-1613 Johann Daniel

1614-1623 Jeho dědici

1623-1629 Severus Knauff, lékárník. 1. 11. 1629 prodej následujícímu

1629-1638 Hieronymus Voll, lékárník. U něho bydlel během Valdštejnovy katastrofy 1634 "Dr. Boselius se svou kanceláří." Byl to ředitel válečné kanceláře dr. Balthasar Wesselius (Wessely)

1639-1644 Johann Adam Schultheiss, který 29. 3. 1644 prodal dům a lékárnu následujícímu

1645-1652 Heinrich Pflug, lékárník. 9. 6. 1652 prodej následujícímu

1653-1696 Johann Müller, lékárník. 2. 3. 1696 připsání následujícímu

1697-1701 Jeho vdova Margaretha

1702-1729 Její syn dr. Johann Philipp Müller

1730-1743 Jeho vdova Maria Rosina, která se 28. 6. 1740 znovu provdala za poručíka Johanna Fourniera

1744-1758 Purkmistr Johann Adam Josef Kammerer na Paliči a Horním Pelhřimově, zeť Marie Rosiny Müllerové. Roku 1743 byl dům spojen s přistavěným domem v Kostelní ulici. Protože příští majitel Leopold Kaspar hrabě Clary, o němž nevíme, jak majetek získal, prodává 6. března 1772 "svůj tzv. velitelský dům" na náměstí a dvoře městské fary koupený od Johanna Josefa Cammerera na Paliči, který patřil městu, Johannu Georgu Christophu Kriegelsteinovi za 6 000 fl., z kteréhož popisu kupního objektu se dá usoudit, že šlo o budovu, která dnes se rozprostírá od náměstí až ke kostelnímu dvoru. Od Georga Christopha Kriegelsteina přišel pak dům dědickou cestou 1772 oběma dcerám Katharině a Rosině Kriegelsteinovým von Sternfeld, z nichž poslední prvně jmenovaná 4. 2. 1815 zdědila a 29. 7. 1825 předala své neteři Anně von Sternfeld. Od ní se dostal 23. 9. 1847 koupí Marii Anně Schützové, další listinou z 12. 2. 1859 Ignazi Adlerovi, od jeho dědiců jej 25. 7. 1905 koupila městská obec za 134 000 fl. a zřídila v něm městské úřady. V knihách Losungů je zde vsunut současný farní dvůr, arciděkanství.

(Siegl 1931/61-2)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 493, Kostelní náměstí 1

Rohový dům. V polovině 19. století pozměněn A. Haberzettlem v neogotickém slohu středovými rizality se stupňovitými štíty a rohovými stínky do dvou stran. Dnes opět navrácen do barokní podoby.

(Kunst 1992,604)

 

V domě dnes sídlí Muzeum Cheb.

 

Provozní doba

Období Dny Čas
1.3. - 31.4. 1.10. - 31.12.  St-Ne 9:00 - 12:00; 12:30 - 17:00
1.5. - 30.9. Út-Ne   9:00 - 12:00; 12:30 - 17:00

 

Vstupné

Vstupné Stálá expozice Valdštejnský okruh Výstavní síň
Základní vstupné 70 Kč (3,5 EUR) 40 Kč (2 EUR) 40 Kč (2 EUR)
Děti 6-15 let, studenti a ZTP 35 Kč (1,5 EUR) 20 Kč (1 EUR) 20 Kč (1 EUR)
Rodinné vstupné 170 Kč (8,5 EUR)            X          X
Senioři (nad 65 let věku) 50 Kč (2.5 EUR)             X          X  

 

Kontaktní údaje

Adresa: Kostelní nám. 1

 

Obrázky

Dům Müller v roce 1706

Dům Müller v roce 1706

Dům Müller v roce 1900. Foto J. Haberzettl

Dům Müller v roce 1900. Foto J. Haberzettl

Dům Müller v roce 1952

Dům Müller v roce 1952

 
Dům Müller. Zadní trakt v roce 1952

Dům Müller. Zadní trakt v roce 1952

Dům Müller kolem roku 1985

Dům Müller kolem roku 1985

Dům Müller v roce 1998

Dům Müller v roce 1998

 
Dům Müller, fasáda 1979

Dům Müller, fasáda 1979

Dům Müller 2013

Dům Müller 2013

Dům Müller 2013

Dům Müller 2013

 
Dům Müller 2013

Dům Müller 2013

Dům Müller 2013

Dům Müller 2013

Dům Müller 2013

Dům Müller 2013

 
 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.