přeskočit k navigaci »

Dům Martini

Počet zobrazení: 8313

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 26

 
 
 

Dům Martiniů

Dům nazvaný podle rodového znaku s datem 1707 v kamenném portálu, je jednoduchá, raně barokní budova s gotickými základy. V roce 1755 získal dům chebský poštmistr Georg Widtmann a přestěhoval sem  poštu, která zde byla až do roku 1877. Interiér domu byl v roce 1833 přestavěn stavitelem W. Prachenským.

(bh)

 

Texty

 
 

Prökl 1877

Dům Martiniů čp. 472,

ještě viditelný znak; později von Widmann; tato rodina také roku 1667 postavila "zámeček Martiniů" v předhradí.

( Prökl 1877,495)

 
 

Siegl 1931

Majitelé č.p. 472, náměstí 27

Tento dům tvoří s vedlejším č.p. 473, náměstí 28, nyní jeden dům (s majitelem Eduardem Reichlem)

1496-1500 Adam Kessler

1501-1529 Jobst Rupprecht

1530-1545 Jeho vdova,zvaná Jobst Rupprechtin

1546-1582 Johann Rupprecht

1583-1585 Vdova Johanna Ruprechta. Ta přenechává roku 1585 dům svému zeti Georgu Schmiedlovi von Seeberg

1585-1609 Georg Schmiedl von Seeberg

1610-1630 Adam Schmiedl von Seeberg, purkmistr

1631-1639 Jeho vdova

1640-1650 Její dědicové

1651-1655 Johann Heinrich Schmiedl von Seeberg

1656-1692 Jeho vdova Justina

1693-1699 Johann Philipp Martini, purkmistr + 27. 3. 1700. Erb Martiniů s letopočtem 1707 se nachází na kameni nad domovními vraty. Hrobku měla tato rodina v kostele sv. Mikuláše pod varhanním kůrem. Příležitostně jsem ji viděl při velké renovaci kostela 1892-1895. Dolů vedou kamenné schody. Na dvou trámech, které spočívají na dvou dřevěných kozách, leželo sedm rakví, větší a menší. Schody pak byly - bohužel - na nejnižším schodu zazděny, pak vyplněny sutinou a předlážděny. Dnes nenajdeme po hrobce žádnou stopu.

1700-1728 Vdova po předem jmenovaném Magdalena

1729-1755 Její dědici, kteří dům prodali 4. července 1755 poštmistru Georgu Ignazi von Widtmann. Ten sem přeložil poštovní úřad, který byl v domě č.p. 477, náměstí 32, "U černého medvěda." Zde zůstal poštovní úřad téměř 130 roků, potom roku 1877 přešel do budovy okresního finančního ředitelství před Horní branou, 1892 do obou posledních domů Petershofu v Ringstrasse (ulice Obrněné brigády) a konečně přesídlil 8. prosince 1906 do budovy Chebské spořitelny.

1755-1796 Jmenovaný Georg Ignaz von Widtmann, + 2. 4. 1796

1796- ? Jeho syn Josef Johann von Widtmann

(Siegl 1931/2-3)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 472

Prosté ranně barokní průčelí na gotickém jádru, zvýrazněné jemně profilovanými okenními rámy s postranními střapci. Nad portálem pěkná kamenná erbovní kartuš Martiniů datovaná 1707. Vysoká strmá střecha rytmizovaná čtyřmi řadami vikýřů. Vyřezávaný hrázděný vikýř se dveřmi v podlaze s výtahovým navijákem. Velká gotická vstupní hala s klenbou z 19.století. V ní zachován gotický dveřní rám s lomeným obloukem, gotická vrata do dvora, dvorní trakt s gotickou valenou klenbou a zadní dům s gotickým průčelím.

(Kunst 1992,601)

 

Významná barokní stavba s dochovanými zbytky starší stavby z poloviny 15. století se strmou střechou rytmizovanou čtyřmi řadami vikýřů. Průčelí domu je zvýrazněné jemně profilovanými kamennými okenními rámy s postranními střapci. Nad mohutným portálem je kamenná erbovní kartuš rodu Martini datovaná rokem 1707. Vyřezávaný hrázděný vikýř s dveřmi v podlaze, s výtahovým navijákem a vratidlem na půdě, sloužil k vyzdvihování zboží do podstřešních skladišť čtyřpatrové půdy. V roce 1755 byla do tohoto domu přenesena chebská pošta a poštovní úřad zde fungoval téměř 130 let.

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 26

 

Obrázky

Dům Martini kolem roku 1900

Dům Martini kolem roku 1900

Dům Martini v roce 1953

Dům Martini v roce 1953

Dům Martini v roce 1999

Dům Martini v roce 1999

 
Dům Martini. Portál v roce 1953

Dům Martini. Portál v roce 1953

Dům Martini. Plán na zřízení klenutých stropů a obytných místností ve třetím patře, Wenzel Prachensky, 2.5.1833

Dům Martini. Plán na zřízení klenutých stropů a obytných místností ve třetím patře, Wenzel Prachensky, 2.5.1833

Dům Martini, fasáda 1979

Dům Martini, fasáda 1979

 
Dům Martini 2013

Dům Martini 2013

Dům Martini 2013

Dům Martini 2013

Dům Martini 2013

Dům Martini 2013

 
Dům Martini 2013

Dům Martini 2013

Dům Martini 2013

Dům Martini 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.