přeskočit k navigaci »

Dům Karla Grotha – Kargova restaurace

Rok vzniku: 1865

Počet zobrazení: 6590

Kategorie: Domy na pěší zóně

Adresa: Svobody 1, čp. 7

 
 
 

Dům čp. 7 byl jedním z trojice domů, které uzavíraly chebské náměstí v místě Koňského trhu (Rossmarkt). Jak uvádí chebský archivář Karl Siegl, jeho nejstarším známým majitelem byl Johann Salzprunner, který v letech 1546–1559 zasedal jako zastupitel ve vnější obci chebské městské rady.[1] V té působili i další majitelé domu, jako v letech 1672–1689 Adam Vetterle či v letech 1768–1777 Christof Zembsch.[2]

Na olejomalbě malíře Franze Schilhabela z roku 1893, vyhotovené podle starší předlohy z 1. třetiny 19. století, je zachycena jižní fronta měšťanských domů uzavírajících chebské náměstí. Dům čp. 7 se zde obrací do náměstí vysokým trojúhelným štítem, přičemž je ještě zcela patrný gotický charakter stavby. Na grafice z roku 1845 je budova již kardinálně přestavěna. Do náměstí se otáčí sedlovou střechou opatřenou řadou vikýřů a uliční průčelí je horizontálně členěno římsami. V době, kdy dům čekala další zásadní přestavba, byl jeho majitelem truhlářský mistr Karl Groth. Demolicí sousedního objektu čp. 8, na jehož místě vyústila na náměstí nová ulice Bahnhofstrasse (ul. Svobody), zůstal dům Karla Grotha v místě průrazu nevábně obnažen. V květnu 1865 proto majitel žádal stavební úřad, aby mu povolil přestavbu domu a zejména vyhotovení fasády do nové ulice. Úpravy domu navrhl chebský stavitel Adam Haberzettl za pečlivého dohledu stavebního úřadu, který úzkostlivě dbal na dodržení uliční čáry nové komunikace. Protože se dům rozkládal na půdorysu písmene U okolo vnitřního dvora, bylo zapotřebí tento prostor zastavět[3]. Zároveň Haberzettl obrátil hlavní průčelí do Bahnhofstrasse. Novou fasádu pojednal stavitel s monumentalizujícím účinkem, kdy pozornost soustředil zejména na středový rizalit, jehož historizující článkování čerpalo převážně z raně románského a gotického slohu. Rizalit akcentovala pro Haberzettla charakteristická atika, kterou završovaly dvě mohutné vázy. Architekt zde také užil svého oblíbeného prvku spínání pater vysokým řádem, ať již jde o pilastry v rizalitu či polosloupy na nároží. V roce 1878 zakoupil dům sládek a restauratér Christof Karg a pustil se do různých přestaveb. V noci 27. října 1883 zachvátil střechu Kargova domu požár, který naštěstí včas uhasili místní hasiči. O sedm měsíců později obdržel dům novou břidlicovou střechu. V přízemí budovy si Karg zřídil jako rodinný podnik restauraci, pro niž vařil vlastní pivo. V roce 1923 pronajal Ferdinand Karg prostory v přízemí a v prvním patře peněžnímu ústavu Kreditanstalt der Deutschen, jehož existence se nesla na vlně hospodářského nacionalismu. Pro bankovní společnost navrhl vcelku nevýraznou adaptaci průčelí významný německý pražský architekt prof. Arthur Payr. Po druhé světové válce byl objekt během asanace historického jádra města rekonstruován a v roce 1960 předán do majetku Veřejných služeb města Chebu. V budově tak byla soustředěna prádelna a čistírna oděvů, šití prádla, fotoateliér a ředitelství Okresního podniku služeb.

Autoři textu: Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová

 

Poznámka

[1] Karl Siegl, Seznam majitelů měšťanských domů v Chebu. Purkmistři města Chebu v letech 1282–1926 a členové městské rady v letech 1384–1777, Cheb 2001, Josef Hájek (ed.), s. 109.

[2] Tamtéž, s. 119 a 125.

[3] Přesněji byl mezi dvě křídla vložen trakt, čímž byl vymezen uvnitř zástavby malý dvorek. 

[4] Rozmezí v dataci je uváděno pouze u dvou nejstarších měšťanských domů čp. 7/1 a čp. 9/2, neboť neznáme kontinuální řadu vlastníků. U dalších domů je uváděn pouze rok, od kdy je dotyčná osoba oficiálním vlastníkem nemovitosti. 

Literatura:

Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu / Geschichte der Fussgängerzone in Eger, Město Cheb 2010, s. 40-44.

 

Projekt

Adam Haberzettl

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Svobody 1, čp. 7

 

Obrázky

01 Franz Schilhabl, Koňský trh na chebském náměstí, 1893, olej na plátně, Muzeum Cheb (dále jen MCH). Obraz zachycuje stav z 1. třetiny 19. století. Nalevo dům čp. 7, uprostřed dům čp. 8 demolovaný v roce 1864 a napravo dům čp. 9.

01 Franz Schilhabl, Koňský trh na chebském náměstí, 1893, olej na plátně, Muzeum Cheb (dále jen MCH). Obraz zachycuje stav z 1. třetiny 19. století. Nalevo dům čp. 7, uprostřed dům čp. 8 demolovaný v roce 1864 a napravo dům čp. 9.

Slavnost ostrostřelců na chebském náměstí,1845, kolorovaná litografie, MCH. Nalevo v horní části náměstí je vyobrazen přestavěný dům čp. 7.

Slavnost ostrostřelců na chebském náměstí,1845, kolorovaná litografie, MCH. Nalevo v horní části náměstí je vyobrazen přestavěný dům čp. 7.

Novoroční pohlednice s vyobrazením restaurace Christofa Karga, okolo 1898, SOkA Cheb

Novoroční pohlednice s vyobrazením restaurace Christofa Karga, okolo 1898, SOkA Cheb

 
Slavnostní pochod chebský dobrovolných hasičů. Za průvodem je patrný parter domu čp. 7 se vstupem do banky Kreditanstalt der Deutschen, 1. červen 1934, SOkA Cheb.

Slavnostní pochod chebský dobrovolných hasičů. Za průvodem je patrný parter domu čp. 7 se vstupem do banky Kreditanstalt der Deutschen, 1. červen 1934, SOkA Cheb.

Dům Karla Grotha – Kargova restaurace 2013

Dům Karla Grotha – Kargova restaurace 2013

Dům Karla Grotha – Kargova restaurace 2013

Dům Karla Grotha – Kargova restaurace 2013

 
Dům Karla Grotha – Kargova restaurace 2013

Dům Karla Grotha – Kargova restaurace 2013

Dům Karla Grotha – Kargova restaurace 2013

Dům Karla Grotha – Kargova restaurace 2013

Dům Karla Grotha – Kargova restaurace 2013

Dům Karla Grotha – Kargova restaurace 2013

 
 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.