přeskočit k navigaci »

Úvod > Historická encyklopedie > Encyklopedie chebských památek > Domy na pěší zóně > Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast

Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast

Rok vzniku: 1889

Počet zobrazení: 6711

Kategorie: Domy na pěší zóně

Adresa: Svobody 23, čp. 97

 
 
 

V 70. letech 19. století se na stavební parcele Michaela Fischera nacházela malá hospodářská budova. V roce 1887 zakoupil Fischerův pozemek velkoobchodník s vínem Heinrich Welzel. O dva roky později pro něj připravil stavitel Carl Haberzettl plán dvoupatrového obytného a obchodního domu, který předložil již mnohokráte uplatněné řešení se zdůrazněnými postranními rizality. Zajímavostí je, že Haberzettl vyprojektoval pro Welzela také rozsáhlé sklepení, jež se rozprostíralo pod celým pozemkem prakticky až k dnešní ulici Dukelská. Podzemí prostory sloužily k uskladňování sudů s vínem. V přízemí se pak nacházely obchody, mimo jiné i vinotéka. V roce 1936 skoupila od Welzelových dědiců vlastnické podíly Hildegarda Heinzová a stala se tak majitelkou objektu i rozsáhlého pozemku. Ve stejném roce začal uskutečňovat Rudolf Seidl svůj záměr na výstavbu kina Gloria Palast, jehož budovu situoval do prostoru dvora. Ačkoliv Zemský úřad v Praze provozování biografu zakázal, místní správní orgány jeho vybudování a následný provoz schválily. Spolu s jeho výstavbou došlo k rozsáhlým úpravám obytného domu, který byl mimo jiné zvýšen o jedno patro. Budova, sloužící jako vstup do kina, obdržela průčelí čerpající z rejstříku meziválečné puristicko-funkcionalistické architektury. Projekt výstavby kina a přestavby domu připravila františkolázeňská stavební firma Ing. Franz J. Prosch und Karl L. Prosch. V roce 1947 přešly objekty do národní správy. Sklepení, využívána jako válečný kryt, byla postupně zasypána a vlastní budova kina demolována odstřelem. V roce 1964 se začalo uvažovat o tom, že hlavní budova bude přestavěna na kulturní dům. Přednost ovšem dostal Dům oděvů Ohře (později Tón), který byl uveden do provozu v roce 1967. Při té příležitosti došlo k úpravám parteru a průčelí, kde byla osazena nová okna. 

Autoři textu: Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová

 

Poznámka

Literatura:

Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu / Geschichte der Fussgängerzone in Eger, Město Cheb 2010, s. 109-113.

 

Projekt

Carl Haberzettl / Franz J. Prosch a Karl L. Prosch

 

Přestavby

1936

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Svobody 23, čp. 97

 

Obrázky

Dům oděvů Tón, 80. léta 20. století, SOkA Cheb.

Dům oděvů Tón, 80. léta 20. století, SOkA Cheb.

Budova kina Gloria Palast krátce před demolicí, 1957, foto J. Slavík,  SOkA Cheb.

Budova kina Gloria Palast krátce před demolicí, 1957, foto J. Slavík, SOkA Cheb.

 Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast 2013

Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast 2013

 
 Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast 2013

Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast 2013

 Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast 2013

Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast 2013

 Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast 2013

Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast 2013

 
 Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast 2013

Dům Heinricha Welzela / Kino Gloria Palast 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.