přeskočit k navigaci »

Dům Grüner

Počet zobrazení: 11378

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 477/33

 
 
 

Grünerův dům

Patřil od roku 1591 do roku 1876 známému rodu Werndlů, jejichž rodový znak je umístěn v oválné kartuši nad portálem. V roce 1713 byl původní gotický dům přestavěn na jeden z prvních reprezentativních barokních domů ve městě. V souvislosti se stavbou radnice je kvalitní kamenická práce připisovaná P. A. Felsnerovi. V prvé polovině 19. století zde bydlel magistrátní rada Grüner a dům byl místem četných setkání s J.W. Goethem. Původní pamětní deska na pobyty J.W. Goetha byla odstraněna až počátkem 80. let při dokončování více než 10 let trvající rekonstrukce. Rozlomená a pohozená deska byla jen náhodou chebským muzeem zachráněna a uložena do sbírek.

(bh)

 

Texty

 
 

Siegl 1931

Majitelé, č.p. 478, náměstí 33 (Dr. Josef a Eduard Wilhelm Kargovi)

1525-1542 Balthasar Stubner

1543-1544 Jeho vdova

1544-1547 Její dědici

1548-1550 Stubnerova dcera

1551-1562 Andreas Brunner

1563-1589 Purkmistr Adam Kessler, + 1589

1590 Jeho vdova a dědici

1691-1613 Purkmistr Georg Werndl

1614 Jeho dědici

1615-1633 Vdova Ottilia

1634-1637 Purkmistr Georg Erhard Werndl, + 1637. U něho bydlel během Valdštejnovy katastrofy plukovník Johann hrabě von Hardegg.

1638-1639 Vdova po Georgu Erhardu Werndlovi

1640-1661 Její dědici, bratři Johann Adam a Adam Heinrich Werndl

1662-1672 Purkmistr Johann Adam Werndl von Lehenstein, + 20. 1. 1672

1673-1688 Jeho vdova Anna

1689-1690 Její dědici

1691-1707 Purkmistr Ignaz Maximilian Werndl von Lehenstein + 23. dubna 1707.

1708 Jeho vdova Eleonore

1709 Její dědici

1709-1738 Purkmistr Johann Josef von Lehenstein, + 13. 9. 1738

1739-1745 Jeho vdova Maria Sophia, roz. Weller von Molsdorf

1746-1799 Johann Christof Werndl von Lehenstein. Po jeho smrti přešel dům 22. ledna 1799 na jeho tři syny Josefa, Thomase a Adama Josefa. Josef se pak stal jediným majitelem a dědickým procesem přešel dům 7. března 1829 na jeho syna Ernsta, u něhož bydlel známý magistrátní rada Sebastian Grüner známý z korespondence s Goethem. Po smrti Ernsta Werndla připadl 7. dubna 1860 společně jeho šesti dětem, z nichž konečně se stal jediným majitelem Ignaz Werndl von Lehenstein roku 1873. Ten jej prodal 9. května 1876 advokátu a purkmistru dr. Lubertovi Grafovi a jeho manželce Luise, která po smrti svého muže 1888 byla jedinou majitelkou a přenechala jej 15. září 1890 manželům dr. Josefu a Anně Kargovým

(Siegl 1931/25)

 
 

Kunst 1992

Č.p.478 Grünerův dům.

Nazvaný podle někdejšího majitele Josepha Sebastiana Grünera, který jako mineralog a etnolog udržoval těsné přátelství s Johannem Wolfgangem von Goethe. Goethe v tomto domě bydlel při několika svých návštěvách Chebu. Roku 1713 postaven pro rodinu Werndlů, je jedním z prvních nádherných barokních domů v Chebu, pravděpodobně ovlivněn G.B. Alliprandim. Štít proražen portálem, posunutým ze středu, ještě z půdorysu starého domu, ale již vystavěna beletáž a zdůraznění portálového pole sloučením s prostředním oknem.

Za povšimnutí stojí nádherný portál: postranní dvojité pilastry nesou štít se segmentovým obloukem, pod ním erbovní kartuše Werndlů v měkkém akantovém rámu z tesaného kamene, okolo pásový štuk. Nadsvětlík rovněž zdobí masité akantové šlahouny. Tato obzvláště kvalitní štukatérská a kamenická práce se opakuje u oken beletáže. Na základě podobnosti s profily a ornamenty nové radnice připisován P.A. Felsnerovi. Vertikální členění spojující okna typické pro chebské baroko, zdvojení soklové římsy kordonovou římsou samostatný prvek, strmá střecha rytmizována třemi řadami plochých vikýřů. Přízemí dnes pozměněno velkými výklady. Klenutá průchozí hala s jemně profilovanými kamennými dveřními rámy. Vzadu vlevo pravoúhlé schodiště, které se kruhovitým obloukem otevírá do středové šachty.

(Kunst 1992,602)

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 477/33

 

Obrázky

Dům Grüner  kolem roku 1910

Dům Grüner kolem roku 1910

Dům Grüner  v roce 1951

Dům Grüner v roce 1951

Dům Grüner  v roce 1953

Dům Grüner v roce 1953

 
Dům Grüner, fasáda 1979

Dům Grüner, fasáda 1979

Dům Grüner  v roce 1999

Dům Grüner v roce 1999

Dům Grüner 2013

Dům Grüner 2013

 
Dům Grüner 2013

Dům Grüner 2013

Dům Grüner 2013

Dům Grüner 2013

Dům Grüner 2013

Dům Grüner 2013

 
Dům Grüner 2013

Dům Grüner 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.