přeskočit k navigaci »

Dům Germania - Obchodní dům GEC

Rok vzniku: 1875

Počet zobrazení: 6682

Kategorie: Domy na pěší zóně

Adresa: Svobody 16, čp. 561

 
 
 

V létě 1875 vystavil chebský stavební úřad hodináři Kasparu Albertu Müllerovi povolení k obývání novostavby v dnešní ulici Svobody. Autora projektu domu neznáme, ovšem třípatrová budova byla výsledkem velmi slabé stavitelské produkce. V roce 1904 zdědila dům dcera stavebníka Karoline, provdaná Ottová. Na podzim 1928 budovu zakoupil drogista Georg Lorenz Köstler, který se zde rozhodl vybudovat moderní obytný a obchodní dům, v němž by sídlila firma GEC (velkonákupní společnost s ručením omezeným pro spotřební spolky v Československé republice). Stavebník se s vyhotovením projektu obrátil na chebského architekta Karla Mattusche. Původní záměr provést přestavbu starého objektu se nakonec ukázal jako příliš náročný a neefektivní, a bylo tak rozhodnuto o jeho stržení. Demoliční práce proběhly v květnu 1930 a již 15. listopadu se uskutečnilo slavnostní otevření obchodního domu GEC v budově nazvané Germania. Architekt Karl Mattusch navrhl jednu z nejvýraznějších funkcionalistických staveb v Chebu. V úrovni prvního a druhého patra předsadil hmotu s výkladci a okny a nechal ji obložit černým opaxitem s chromovými firemními nápisy. Průčelí obdrželo keramický obklad ve dvou odstínech hnědé barvy a v místech výkladců pak obklad travertinový. Horizontálně členily budovu nadokenní průběžné římsy a parapety. Stavbu zakončovala rozsáhlá střešní terasa. Obchodnímu domu s luxusním interiérem byla vyhrazena polovina přízemí a mezanin. Ve druhé části přízemí se nacházela drogerie Germania. Zbylá čtyři patra budovy byla určena k bydlení. Po druhé světové válce získalo objekt konsumní, výrobní a úsporné družstvo Práce. Od 60. let 20. století se zde nacházela prodejna textilu. Počátkem 80. let 20. století došlo k osazení parteru výkladci s hliníkovými rámy. Výrazněji byl ještě parter adaptován v letech 2000–2001.

Autoři textu: Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová

 

Poznámka

Literatura:

Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu / Geschichte der Fussgängerzone in Eger, Město Cheb 2010, s. 74-77.

 

Projekt

architekt neznámý / Karl Mattusch

 

Přestavby

1930 

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Svobody 16, čp. 561

 

Obrázky

Demolice drogerie Germania v roce 1930, foto G. L. Köstler, MCH.

Demolice drogerie Germania v roce 1930, foto G. L. Köstler, MCH.

 Dům Germania - Obchodní dům GEC 2013

Dům Germania - Obchodní dům GEC 2013

 Dům Germania - Obchodní dům GEC 2013

Dům Germania - Obchodní dům GEC 2013

 
 Dům Germania - Obchodní dům GEC 2013

Dům Germania - Obchodní dům GEC 2013

 Dům Germania - Obchodní dům GEC 2013

Dům Germania - Obchodní dům GEC 2013

 Dům Germania - Obchodní dům GEC 2013

Dům Germania - Obchodní dům GEC 2013

 
 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.