přeskočit k navigaci »

Dům firmy Focke & Pichler

Rok vzniku: 1904

Počet zobrazení: 4943

Kategorie: Domy na pěší zóně

Adresa: Svobody 40, čp. 79

 
 
 

Dům firmy Focke & Pichler z roku 1904

 

V roce 1896 zakoupila firma Focke & Pichler, provozující komisionářství, speditérství a obchod s obilím, ve spodní části ulice Svobody stavební parcelu od Margarethy Biedermannové. Majitelé firmy Oskar Focke a Franz Pichler se ještě téhož roku obrátili na zkušeného stavitele Ignaze Königa, aby jim vyprojektoval třípatrový obytný dům s přilehlými hospodářskými budovami. König navrhl uměřenou budovu, v jejíž ose dominoval jednoduchý arkýř. Po pravé straně se nacházel průjezd k hospodářským budovám, které se rozprostíraly v dálce téměř padesáti metrů. Do budov situoval stavitel stáje pro pět koní, karanténu, rozsáhlý sklad a byt. Na rozdíl od hospodářských budov k výstavbě obytného domu nedošlo, a tak až do roku 1904 zde stával patrový domek kdysi náležející Bidermannové. V roce 1903 se majitelé firmy opět začali zabývat výstavbou domu. Tentokrát pověřili vyhotovením plánů stavitele Josefa Haberzettla. Realizovaná stavba byla nakonec kompromisem mezi návrhem Königa a dochovanými plány Haberzettla. Průčelí se svým výrazem neslo v duchu nevýrazného pozdního eklekticismu. Königem navržený dvoupatrový arkýř v ose zůstal, naopak neorenesanční štít a zdobné šambrány vycházely z projektu Haberzettla. Stavební úřad přísně trval na dodržení linie zástavby, neboť původní a sousední objekt zasahovaly do nově vytýčené stavební a uliční čáry, a zejména pak na zástavbě celé šíře parcely, aby nevznikaly zbytečné proluky. V roce 1921 získal do vlastnictví dům chebský advokát JUDr. Otto Klein. Que procedit, s. 138-142.

Autoři textu: Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová

 

Poznámka

Literatura:

Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu, Město Cheb 2010, s. 138-142.

 

Projekt

Josef Haberzettl

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Svobody 40, čp. 79

 

Obrázky

Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

Původní zástavba na místě domů čp. 79 a 768. V pozadí se nachází kavárna Valdštejn, napravo Německý dům. Foto J. Haberzettl, 1903, SOkA Cheb.

Původní zástavba na místě domů čp. 79 a 768. V pozadí se nachází kavárna Valdštejn, napravo Německý dům. Foto J. Haberzettl, 1903, SOkA Cheb.

Hrázděný dům, na jehož místě byl vybudován obytný a obchodní dům firmy Focke & Pichler (čp. 79). Foto J. Haberzettl, 1903, SOkA Cheb.

Hrázděný dům, na jehož místě byl vybudován obytný a obchodní dům firmy Focke & Pichler (čp. 79). Foto J. Haberzettl, 1903, SOkA Cheb.

 
Původní plán uličního průčelí domu čp. 79, Josef Haberzettl, 1903, ASÚ Cheb.

Původní plán uličního průčelí domu čp. 79, Josef Haberzettl, 1903, ASÚ Cheb.

Plán přestavby dvorních budov spediční firmy Focke & Pichler, Thomas Buxbaum, 1924, ASÚ Cheb.

Plán přestavby dvorních budov spediční firmy Focke & Pichler, Thomas Buxbaum, 1924, ASÚ Cheb.

Úprava parteru domu čp. 79 pro prodejnu Elektrohaus, Alfred Hablawetz, 1933, ASÚ Cheb.

Úprava parteru domu čp. 79 pro prodejnu Elektrohaus, Alfred Hablawetz, 1933, ASÚ Cheb.

 
Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

 
Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

Dům firmy Focke & Pichler 2013

 
 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.