přeskočit k navigaci »

Dům Eck

Počet zobrazení: 5485

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 510/9

 
 
 

Eckův dům

Nazván podle slavného řezbáře, uměleckého truhláře a výrobce intarzií Adama Ecka, který měl v tomto domě v letech 1645-1665 svou dílnu

(bh)

 

 

 

Texty

 
 

Siegl 1931

Majitelé, č.p. 510, náměstí 9 (Moritz Weis)

1390-1411 Hans Heckl

1412-1414 Erhard Rudusch

1415-1435 Michael Jur

1436-1467 Hans (I.) Kessler

1468-1472 Kaspar Kessler

1473-1505 Hans (II.) Kessler

1506-1547 Wolf Klinckervogel

1548-1557 Jeho dědici

1558-1569 Starý Wolf Klinckervogel

1570-1613 Mladý Wolf Klinckervogel, který dům postoupil 8. 2. 1613 svému synu

1613-1634 Christoph Klinckervogel. U něho bydlel v době Valdštejnovy katastrofy 1634 Alexander Jobst von Haugwitz nebo "von Haulitz," jak je uvedeno v ubytovací listině, "u císařské armády výkonný generální proviantní a vrchní komisař v Českém království"

1635-1640 Jeho dědici

1641-1644 Vdova po Christophu Klinckervoglovi, která 13. 9. 1644 prodala dům následujícímu

1645-1665 Adam Eck, truhlář a řezbář obrazů, jeho vdova Maria Magdalena prodala 18. 1. 1666 dům následujícímu

1666-1670 Georg Hieronymus Starck, zlatník

1671-1676 Jeho vdova, která jej nechala 13. 1. 1677 připsat následujícímu

1677-1690 Dr. Johann Kaspar Müller

1691-1700 Jeho vdova Anna Barbara, která se 17. května 1696 provdala za následujícího

1700-1706 Dr. med. Christoph Hampel von Stallaberg, císařský rada, vládní a zemský medikus v Amberku, který v tuto dobu (1700-1706) je jmenován jako plátce daní. Dne 29. 11. 1706 prodává Anna Barbara Hampel svůj dům za 2 500 zl. následujícímu

1707-1730 Johann Bapt. Maffer (Mavero, Ital)

1731-1740 Johann Jakob Maffer

1741-1768 Jeho dědici. Roku 1768 se dostal dům do veřejného prodeje a byl 14. 12. 1768 usnesením rady přiřknut následujícímu

1769-1772 Georg Anton Eisenberger

1773-1783 Jeho dědici, kteří jej 30. 8. 1783 prodali následujícímu za 5 350 zl.

1784-1792 Christoph Karl Ludwig Adam svobodný pán von Zedwitz, který jej 14. 4. 1792 dále přenechal za 9 500 zl. následujícím manželům

1793-1800 Josef a Maria Hechtovi. Dne 7. 3. 1800 přešla polovina posledně jmenované se svolením prvního na následujícího

1800-1814 Josef Hecht a od něho se dostal celý dům synovi, následujícímu

1815-1820 Josef August Hecht, zasílatel Františkolázeňských léčivých vod. Ten převedl 20. 9. 1820 dům za 4 000 zl. c.m. na svou manželku, následující majitelku

1821-1829 Wilhelmine Hecht, která jej prodala 5. 12. 1829 za 13 000 zl. následujícímu

1830-1852 Karl Neweklowsky, který jej 10. 9. 1852 prodal následujícímu

1852-1859 F. J. Beichl. Roku 1859 byl dům veřejně nabídnut do prodeje a koupil jej následující

1860-1865 Johann Gabriel

1866-1880 Jeho dědic Julius Gabriel, který jej přenechal 27. dubna 1880 svým bratrům Karlovi a Wilhelmovi Buchsbaumovým, z nichž první 18. 2. 1890 získal také druhou polovinu domu. Od něho pak dostal dům dnešní majitel, kupec Moritz Weis

(Siegl 1931/65)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 510

Někdejší rodový dům Rudigů. V první polovině 18.století barokizován. Průčelí vertikálně rozčleněno rizality spojujícími okna, štukatury pod zakřivenými nadokenními rámy zvlášť diferencovány v místním stylu, v piano nobile obohaceno podobiznami, pravděpodobně od P.A. Felsnera. Velká klenutá hala v přízemí. Vikýře se zakřivenými rámy.

(Kunst 1992,600)

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 510/9

 

Obrázky

Dům Eck kolem roku 1953

Dům Eck kolem roku 1953

Dům Eck v roce 1998

Dům Eck v roce 1998

Dům Eck, fasáda 1979

Dům Eck, fasáda 1979

 
Dům Eck 2013

Dům Eck 2013

Dům Eck 2013

Dům Eck 2013

Dům Eck 2013

Dům Eck 2013

 
Dům Eck 2013

Dům Eck 2013

Dům Eck 2013

Dům Eck 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.