přeskočit k navigaci »

Dům Cramer

Počet zobrazení: 5494

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: Kamenná 490/2

 
 
 

Dům Cramerů

 Dům Cramerů  patřil po celé 16. století patricijskému rodu, který stál v čele města. V historii města zaujal výrazné místo tím, že zde v říjnu 1619 přenocoval český zimní král Friedrich Falcký. Dům se ovšem už v roce 1627 celý zřítil a byl znovu postaven. Dnešní dispozice pochází z roku 1827, kdy byl stavitelem W. Prachenskym přestavěn. V roce 1935 byla na domě odhalena pamětní deska učiteli hudby a sběrateli chebských lidových písní Josefu Czernému, která byla po roce 1945 odstraněna. Během rekonstrukce města v 60. letech minulého století dochází k  přestavbě a modernizaci celého domu.

(bh)

 

Texty

 
 

Prökl 1877

Starý rodový dům Crahmerů, čp. 490.

Rohový dům ve spodní části náměstí na rohu s Kamennou ulicí, který rodina Crahmerů z Podhradu vlastnila již roku 1531. Crahmerové podporovali protestantismus a přidali se jménem říšského města a Chebska, stejně jako druzí Pachhelbelové, kteří se dostali do městské vlády, s nimiž byli sešvagření přes Junckhery, k luteránským stavům v Čechách, které pod dohledem Ferdinanda II. zvolily kurfiřta Friedricha Falckého králem.

Druhý jmenovaný přijel 24. října 1619 z Waldsassenu, kde byl pozdraven stavy Čech, Moravy, Slezska a Lužice a vyslanci z Chebu. Senátem vystrojená slavnostní tabule se konala v tomto domě, který patřil starostovi Andreasi II. Crahmerovi. I po porážce zimního krále mu město Cheb vzdává poselstvem pod vedením Andrease Crahmera roku 1623 hold a dostalo se jim s přímluvou a zárukou saského kurfiřta shovívavého přijetí a potvrzení privilegií. 25. března 1627 večer v 8 hodin se tento dům celý zřítil, ale nedošlo k žádnému neštěstí. Andreas Crahmer jej znovu postavil, 1. prosince 1627 ale zemřel. Dům potom zdědil jeho zeť Wolf Josef Schönstetter. Nyní patří majiteli cihelny Sommerovi.

(Prökl 1877,498)

 
 

Siegl 1931

Majitelé, č.p. 490, náměstí 1, Kamenná 2 (Sourozenci Ernstovi)

? -1507 Jorg Cramer

1508-1520 Endres Cramer

1521-1537 Andreas Cramer

1538-1544 Jeho dědici

1545-1557 Erasmus Cramer, purkmistr +13. 10. 1557

1558-1587 Caspar Cramer, purkmistr 1588-1627

Jeho syn Andreas Cramer, purkmistr. U něho bydlel 24. října 1619 Zimní král Bedřich Falcký. Dne 25. března 1627 se podle zprávy kronikáře dům "až nahoru na střechu zřítil, ale nestalo se žádné neštěstí."

1628 Dědici Andrease Bramera, kteří přenechali dům zeti posledního, následující

1629-1651 Wolf Josef von Schönstet

1652-1663 Jeho vdova

1664-1665 Její dědici

1666-1688 Dr. Erbenius von Schönerben

1689-1696 Jeho vdova

1697-1702 Její dědici

1703-1720 Andreas Lubert Erbenius von Schönerben

1721-1743 Johann Andreas Brusch von Neuberg

1744-1758 Anna Margaretha Brusch von Neuberg, roz. Rampf

(Siegl 1931/45)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 490 Kamenná ulice 2

Bývalý rodový dům Cramerů. Majetek rodiny od roku 1531. Byl zde roku 1616 ubytován zimní král Friedrich Falcký. Po zřícení 1627 znovu postaven. Roku 1826 V. Pröklem projektovaná přestavba se svévolným klasicistním průčelím, které bylo orientováno na italskou renesanci a speciálně na paladianismus (trojdílná okna s otevřenými nadoblouky). Dnes prosté průčelí s moderními vestavbami v přízemí a střídajícími se dřevěnými trojúhelníkovými štíty a rovnými okapovými lištami jako přístřešky nad okny v prvním patře.

(Kunst 1992,603)

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Kamenná 490/2

 

Obrázky

Dům Cramer v roce 1892

Dům Cramer v roce 1892

Dům Cramer v roce 1946

Dům Cramer v roce 1946

Dům Cramer v roce 1951

Dům Cramer v roce 1951

 
Dům Cramer v roce 1953

Dům Cramer v roce 1953

Dům Cramer v roce 1971

Dům Cramer v roce 1971

Dům Cramer, fasáda 1979

Dům Cramer, fasáda 1979

 
Dům Cramer v roce 1998

Dům Cramer v roce 1998

Dům Cramer. Plán na zřízení mansardové střechy domu Augusta Gabrielyho, pohled z Kamenné ulice a náměstí, 1827

Dům Cramer. Plán na zřízení mansardové střechy domu Augusta Gabrielyho, pohled z Kamenné ulice a náměstí, 1827

Dům Cramer. Plán stavebních oprav, půdorysy a řez budovou, Wenzel Prachensky, 1833

Dům Cramer. Plán stavebních oprav, půdorysy a řez budovou, Wenzel Prachensky, 1833

 
Dům Cramer 2013

Dům Cramer 2013

Dům Cramer 2013

Dům Cramer 2013

Dům Cramer 2013

Dům Cramer 2013

 
Dům Cramer 2013

Dům Cramer 2013

Dům Cramer 2013

Dům Cramer 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.