přeskočit k navigaci »

Dům Christopha Katholinga

Rok vzniku: 1867

Počet zobrazení: 5097

Kategorie: Domy na pěší zóně

Adresa: Svobody 9, čp./C.N. 533

 
 
 

V roce 1866 přichystal stavitel Adam Haberzettl pro městského řezníka Christopha Katholinga projekt dvoupatrového obytného domu čp. 533. Haberzettl zde užil takřka shodný koncept jako v případě sousedního domu Georga Lohra. Přikoupením Lohrova pozemku byl však původní záměr upraven a stavba se rozšířila o dvě okenní osy, čímž došlo ke spojení obou sousedních objektů. V přízemí rozšířené části se nacházel průjezd, nad ním pak v obou patrech pokoje. Ještě neproběhla ani kolaudace dokončené budovy a Katholing již žádal o další stavební změny, když z průjezdu hodlal udělat pokoje a ve dvoře přistavět v místě výjezdu koňské stáje. Rok 1871 přinesl další rozšíření domu o nepravý rizalit, tentokrát na opačně straně budovy, kam situoval stavitel průjezd do dvora. V důsledku těchto stavebních změn došlo k poněkud nelogickému rytmizování a členění celého průčelí. Zajímavé je, že Adam Haberzettl navrhoval ponechat původní i nové atiky nad nepravými rizality, čímž evidentně promýšlel fasádu v kontextu vedlejšího objektu. Výsledné průčelí je, podobně jako u zmíněné sousední budovy čp. 532, nanejvýš příznačné pro pozdní tvorbu Adama Haberzettla, jež se vyznačovala zejména syntézou gotických a renesančních prvků. V roce 1883 koupil dům Michael Uhl, pekařský mistr, který si vzápětí zřídil ve dvorních budovách vlastní pekárnu. Jeho živnost pak převzal syn Johann, který podnik neustále rozšiřoval. Po druhé světové válce se v přízemí budovy nacházel obchod s galanterií a prostory n. p. Bazar. V roce 1968 nechal podnik Hotely a restaurace vyhotovit projekt na adaptaci přízemních prostorů pro cukrárnu Monika. Roku 1970 zde byla otevřena prodejna bižuterie.

Autoři textu: Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová

 

Poznámka

Literatura:

Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu / Geschichte der Fussgängerzone in Eger, Město Cheb 2010, s. 67-69.

 

Projekt

Adam Haberzettl

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Svobody 9, čp./C.N. 533

 

Obrázky

Dům Christopha Katholinga 2013

Dům Christopha Katholinga 2013

Dům Christopha Katholinga 2013

Dům Christopha Katholinga 2013

Dům Christopha Katholinga 2013

Dům Christopha Katholinga 2013

 
Dům Christopha Katholinga 2013

Dům Christopha Katholinga 2013

Dům Christopha Katholinga 2013

Dům Christopha Katholinga 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.