přeskočit k navigaci »

Dům Barbary Peterové – Německý dům

Rok vzniku: 1879

Počet zobrazení: 5675

Kategorie: Domy na pěší zóně

Adresa: Svobody 33, čp. 151

 
 
 

V roce 1878 iniciovala Barbara (též Babette) Peterová, manželka zámožného velkoobchodníka Ludwiga Petera, výstavbu třípatrového nájemního domu v dnešní ulici Svobody. Následujícího roku byl Deutsches Haus (Německý dům), jak jej Peterová sama nazvala, zkolaudován. Přestože se plánová dokumentace nedochovala, lze podle charakteristického rukopisu označit za autora projektu Carla Haberzettla. Stavitel navrhl pompézně pojednané neorenesanční průčelí, které završily v osách dvoupatrových arkýřů volutové štíty. Dnes se dochoval pouze jeden z nich, v jehož poli se nachází erbovní štítek s iniciálou E, zřejmě odkazující na syna majitelky domu a jeho pozdějšího vlastníka Ernsta Petera. Do přízemí budovy byly situovány obchody převážně s galanterií či krátkým zbožím. V roce 1911 získali dům dr. Anton a Marie Krausovi. Ve vlastnictví rodiny zůstal až do roku 1941, kdy jej kupuje Německá obchodní a živnostenská pokladna s. r. o. V roce 1949 se stává majetkem města Cheb. 

Autoři textu: Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová

 

Poznámka

Literatura:

  • Zbyněk Černý, Cheb v době secese /Eger in der Zeit der Sezession,  Město Cheb 2006, s. 31.
  • Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu / Geschichte der Fussgängerzone in Eger, s. 136-137.

 

Projekt

Carl Haberzettl

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Svobody 33, čp. 151

 

Obrázky

 Dům Barbary Peterové – Německý dům 2013

Dům Barbary Peterové – Německý dům 2013

 Dům Barbary Peterové – Německý dům 2013

Dům Barbary Peterové – Německý dům 2013

 Dům Barbary Peterové – Německý dům 2013

Dům Barbary Peterové – Německý dům 2013

 
 Dům Barbary Peterové – Německý dům 2013

Dům Barbary Peterové – Německý dům 2013

 Dům Barbary Peterové – Německý dům 2013

Dům Barbary Peterové – Německý dům 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.