přeskočit k navigaci »

Chorobinec Myslivna

Počet zobrazení: 9416

Kategorie: Humanitární zařízení

Adresa: Americká

 
 
 

Chorobinec Myslivna

Druhý chebský chorobinec (Siechenhaus), zvaný pod sv. Annou nebo V Chlumu (Kulm) byl v dnešní lokalitě Myslivna u staré silnice do Pomezí. Je písemně zaznamenán už v roce 1441. V 16. století zde byla dokonce isolační stanice pro malomocné z celého Chebska a severního Bavorska.

V 19. a 20. století zde byl starobinec. Roku 1896 vyhořel a pro ubytování byla městem poskytnuta myslivna. Roku 1900 zde byly vybudovány dvě nové budovy starobince.

První  hostinec zde byl zřízen už v roce 1829. Místní jméno Siechenhaus  se zachovalo až do prvních let po druhé světové válce, ale označovalo už po desetiletí spíše místo výletů a zábavy, případně zdejší restauraci. Stále zde i kaple sv. Šebestiána z roku 1687 , která byla zbourána v padesátých letech 20. století. Budovy starobince zpustly, hostinec Myslivna vyhořel v roce 1966.

 (RS)

 

Texty

 
 

Album 1906

Chudobinec Myslivna - nová budova

Nejstarší chudobinec byl u Sv. Kříže. Rok jeho založení je neznámý. Byl spojen s tamějším dvorem "Maierhof", který dodával chudým stanovené naturálie. V roce 1896 roubená budova chudobince vyhořela a nebyla znovu postavena. Samotné staveniště bylo prodáno tehdejšímu majiteli dvora Sv. Kříž. Aby mohli být chudí ubytováni důstojně a ve větší blízkosti města, věnovala obec uvolněnou myslivnu nadaci. Tento dům přestavěný na náklady města byl rozšířen o jedno patro. V chudobinci je zavedeno zaopatřování naturáliemi. Ošetřování a stravování chudých ubytovaných v této budově zajišťují sestry ze Sv. Kříže v Chebu za přesně určenou částku na osobu.

(Album 1906)

 
 

Album 1906

Chudobinec Myslivna - stará budova

Založení chudobince pod sv. Annou městskou radou se uskutečnilo v roce 1441. O sto let později byl kvůli zchátralosti budovy stržen, nově postaven, v roce 1647 zničen Švédy, v následujícím roce opět postaven a roku 1717 přestavěn. Z této doby pochází dnešní stav. Nadace chudobince a nadace Svatého kříže byly odedávna spojeny účtováním pěněz a zaopatření a společnou správou. V obou nadacích je zaopatřováno 16 osob na nadační náklady. Zaopatření zbývajících osob probíhá na náklady chudinského fondu.

(Album 1906)

 

Tento objekt není veřejnosti přístupný.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Americká

 

Obrázky

Starý chudobinec Myslivna. V. Prökl 1845

Starý chudobinec Myslivna. V. Prökl 1845

Chudobinec Myslivna. Stará budova. Kolem 1905

Chudobinec Myslivna. Stará budova. Kolem 1905

Chudobinec Myslivna. Kaple sv. Sebastiana. Kolem 1905

Chudobinec Myslivna. Kaple sv. Sebastiana. Kolem 1905

 
Chudobinec Myslivna. Nová budova v roce 1905

Chudobinec Myslivna. Nová budova v roce 1905

Chudobinec Myslivna. Nová budova. Kolem roku 1930

Chudobinec Myslivna. Nová budova. Kolem roku 1930

Chudobinec Myslivna. Nová budova. Zadní trakt. Kolem roku 1930

Chudobinec Myslivna. Nová budova. Zadní trakt. Kolem roku 1930

 
Chudobinec Myslivna. Ložnice. Kolem roku 1903

Chudobinec Myslivna. Ložnice. Kolem roku 1903

Chudobinec Myslivna. Jídelna. Kolem roku 1903

Chudobinec Myslivna. Jídelna. Kolem roku 1903

Chudobinec Myslivna. Kuchyně. Kolem roku 1903

Chudobinec Myslivna. Kuchyně. Kolem roku 1903

 
Chudobinec Myslivna. Situační plán staré budovy. V. Prökl 1845

Chudobinec Myslivna. Situační plán staré budovy. V. Prökl 1845

Chudobinec Myslivna. Průřezový plán staré budovy

Chudobinec Myslivna. Průřezový plán staré budovy

Chudobinec Myslivna. Situační plán okolí staré budovy. 1905

Chudobinec Myslivna. Situační plán okolí staré budovy. 1905

 
Chudobinec Myslivna. Situační plán okolí nové budovy. 1905

Chudobinec Myslivna. Situační plán okolí nové budovy. 1905

Chudobinec Myslivna. Průřezový plán nové budovy. 1905

Chudobinec Myslivna. Průřezový plán nové budovy. 1905

Chudobinec Myslivna. Kaple sv. Sebastiana. Plán kolem 1900

Chudobinec Myslivna. Kaple sv. Sebastiana. Plán kolem 1900

 
Chudobinec Myslivna. Kaple sv. Sebastiana. V. Prökl 1845

Chudobinec Myslivna. Kaple sv. Sebastiana. V. Prökl 1845

Chudobinec Myslivna. Stará hájovna před přestavbou. V. Prökl 1845

Chudobinec Myslivna. Stará hájovna před přestavbou. V. Prökl 1845

Chudobinec Myslivna. Starý chudobinec. V. Prökl 1845

Chudobinec Myslivna. Starý chudobinec. V. Prökl 1845

 
Chudobinec Myslivna. Kaple sv. Sebastiana. Kresba kolem 1900

Chudobinec Myslivna. Kaple sv. Sebastiana. Kresba kolem 1900

Pohled od Chudobince Myslivna

Pohled od Chudobince Myslivna

Chorobinec Myslivna 2013

Chorobinec Myslivna 2013

 
Chorobinec Myslivna 2013

Chorobinec Myslivna 2013

Chorobinec Myslivna 2013

Chorobinec Myslivna 2013

Chorobinec Myslivna 2013

Chorobinec Myslivna 2013

 
Chorobinec Myslivna 2013

Chorobinec Myslivna 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.