přeskočit k navigaci »

Budova Chebské eskomptní společnosti

Rok vzniku: 1900

Počet zobrazení: 5221

Kategorie: Domy na pěší zóně

Adresa: Májová 36, čp. 71

 
 
 

Na místě budovy Chebské eskomptní společnosti stával domek s hrázděnou stodolou rodiny Krausů. V červnu roku 1899 prodal poslední majitel Martin Kraus pozemek i se zástavbou Chebské eskomptní společnosti, s. r. n., která zde v následujících letech vybudovala svůj bankovní a obytný dům. Třípatrová nárožní budova je jedním z pozdních dokladů poměrně kvalitní neorenesanční architektury ve městě. Její reprezentativní ráz podtrhuje vedle mohutného bosovaného přízemí zejména mírně ustupující nároží korunované mohutnou kopulí. Třetí patro je, vzhledem k tomu, že se nedostávalo sloupových řádů, pojednáno volně, se snahou budovu odlehčit. V roce 1922 se chebská společnost stává součástí Centrální banky německých spořitelen v Československu a v roce 1937 peněžního ústavu Kreditanstalt der Deutschen. Po druhé světové válce přešla budova do majetku Okresní spořitelny a záložny v Chebu, později Státní spořitelny v Chebu. Dnes v budově sídlí Česká spořitelna a. s. 

Autoři textu: Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová

 

Poznámka

Literatura:

Zbyněk Černý - Karel Halla - Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu / Geschichte der Fussgängerzone in Eger, Město Cheb 2010, s. 94-95.

 

Projekt

Carl Haberzettl

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Májová 36, čp. 71

 

Obrázky

Budova Chebské eskomptní společnosti 2013

Budova Chebské eskomptní společnosti 2013

Původní zástavba na roku Májové ulice a ulice Svobody. Domek Martina Krause, který ustoupil budově Chebské eskomptní společnosti. Foto J. Haberzettl, 1899, SOkA Cheb.

Původní zástavba na roku Májové ulice a ulice Svobody. Domek Martina Krause, který ustoupil budově Chebské eskomptní společnosti. Foto J. Haberzettl, 1899, SOkA Cheb.

Hospodářství rodiny Krausů. Foto J. Haberzettl, 1899, SOkA Cheb.

Hospodářství rodiny Krausů. Foto J. Haberzettl, 1899, SOkA Cheb.

 
Budova Chebské eskomptní společnosti 2013

Budova Chebské eskomptní společnosti 2013

Budova Chebské eskomptní společnosti 2013

Budova Chebské eskomptní společnosti 2013

Budova Chebské eskomptní společnosti 2013

Budova Chebské eskomptní společnosti 2013

 
Budova Chebské eskomptní společnosti 2013

Budova Chebské eskomptní společnosti 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.