přeskočit k navigaci »

Úvod > Lidé > Osudy a tváře Chebu > Kašpar Šlik hrabě z Pasounu a Holíče

Kašpar Šlik hrabě z Pasounu a Holíče *1396 - †19.7.1449

Kategorie: Osudy a tváře Chebu

 
 

Kašpar Šlik se narodil kolem roku 1396 v Chebu. Hrabě z Pasounu a Holíče byl kancléřem Svaté říše římské, jako laik a člověk občanského původu byl také prvním vlastníkem úřadu. Biskup Heinrich II. Z Freisingu byl Schlickův bratr.

Kašpar Šlik se narodil jako syn kupce a radního Heinricha Šlika v Chebu. Navštěvoval univerzitu v Lipsku a poté vstoupil do služeb českého krále Zikmunda. 1415 až 1417 doprovázel krále na jeho cestě do Španělska, Francie a Anglie. 1416 byl jmenován písařem, 1426 královským sekretářem, 1427 protonotářem, 1429 královským vicekancléřem a 1433 říšským kancléřem krále Zikmunda.  Šlik byl říšským kancléřem od roku 1433 až do roku 1437 za císaře Zikmunda a kancléř za krále Albrechta II. a Fridricha III. Jako vlivný politik svého císaře se podílel na mnoha taženích proti Turkům a Husitům, jednal jménem krále v Prusku, Polsku, Litvě a vedl vnitřní politická jednání s Husity. Zikmunda doprovázel na Kostnický sněm a účastnil se jeho císařské korunovace v Římě. Na své pozici fungoval taktéž jako vyjednavač s papežem.

Také za krále Albrecht II., kterého podporoval v prosazení královského následnictví v Čechách, zůstal ve svém úřadě, přestože zastával vnitropoliticky odlišný názor.

Šlik byl 1442 přijat do královské rady Fridricha III. a 1443 znovu jmenován kancléřem. Jeho vliv nicméně s časem polevoval, jelikož se jeho vlastní představy ne vždy snoubily s těmi královskými. 1449 se vzdal svého úřadu, ještě byl ale činný na královském dvoře krále Ladislava a jednal v jeho jménu roku 1447 v Miláně.

Kromě politiky zajímala Šlika také umění a věda.  Podporoval nadané umělce a vědce jako byl například Enea Silvio Piccolomini.

Šlik se roku 1444 oženil s Agnes, dcerou olešnického Vévody Konrada V. „Kanthnera“. Za své zásluhy obdržel pozemky na Chebsku i v tenkrát ještě maďarském Holíči. Listiny dokládající povýšení do stavu šlechtického z roku 1422, na pána z Holíče, 1437 říšského hraběte z Pasounu (v severní Itálii) a 1438 na hraběte z Posaunu a Holíče, je možné pokládat i za falzifikáty z dílny samotného Šlika. Kašpar Šlik zemřel 19. července 1449 ve Vídni.

Zdroj: internet

 
 

Soubory ke stažení v přípravě...

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.