přeskočit k navigaci »

Úvod > Lidé > Osudy a tváře Chebu > Ing. Dominik Kreunzinger

Ing. Dominik Kreunzinger *21.3.1856 - †21.4.1903

Kategorie: Osudy a tváře Chebu

 
 

Dominik Kreunzinger se narodil  21.3.1856 v Chebu jako nejstarší dítě chebského řezníka a vlastníka realit Adama Kreunzingera a Marie Theresie.  Dominik studoval na Vysoké technické škole ve Vídni a po návratu do Chebu pracoval jako hlavní inženýr v nejstarších chebských strojírnách Mathiase Fischera. V roce 1891 se stal jejich podílníkem a v roce 1899 majitelem celé firmy, kterou přivedl k velkému rozkvětu. Tento velice nadaný a vědecky vzdělaný muž patřil k moderním podnikatelům své doby. Postupným kumulováním kapitálu

i sociální prestiže se mu podařilo z prostého řemeslnického prostředí  vystoupat mezi podnikatelskou i společenskou elitu města.  Po válce původní strojírna a slévárna M. Fischera byla po rozpadu monarchie nucena vyklidit lukrativní balkánský trh, ale zůstala prakticky v předválečné velikosti až do čtyřicátých let 20. století. 

Dominiku Kreunzingerovi, který pracoval od roku 1892 i  v městské radě,leželo na srdci také  obecní blaho a ve své závěti zřídil nadaci na vybudování Lidové knihovny v Chebu. Dominik Kreunzinger zemřel 21.4.1903 v severoitalském Arcu. Po jeho smrti se celého podniku ujali jeho mladší bratr Karl a sestra Barbora. Z jeho odkazu byla teplickým architektem Maxem Loosem von Lisimfeldt navržena a v letech 1909 – 1910 chebským stavitelem F. Krausem postavena budova, která se stala nejvýraznější secesní stavbou ve městě. 12. února 1911 byl provoz Lidové knihovny Dominika Kreunzingera slavnostně zahájen. S knihovnou spojený přednáškový sál pro 300 lidí se skutečně stal vzápětí jedním z nových kulturních center města. V jejích prostorách se odehrávala řada pravidelných přednášek z oblasti vědy, umění, místního bádání, ale také se tu konala recitační, hudební a pěvecká představení. Knižní fond utěšeně narůstal a v roce 1931 čítal již 15 380 svazků. V tomtéž roce knihovna registrovala celkem 2 500 čtenářů. Odkaz Dominika Kreunzingera tak byl naplněn.

Jako česká veřejná Městská knihovna byla budova otevřena až 28.10.1946. Tehdy zde bylo cca 75 000 německých knih z různých svozů a konfiskátů a jen 341 knih českých.

Zpracovala: Eva Bastlová

 

Fotografie

 

Soubory ke stažení v přípravě...

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.